Ideellt arbete lyfte Hulta

Hulta GK har genomfört ombyggnation av samtliga greener och greenområden med stort stöd från ideella insatser.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1977
Projekt genomfört: 2013-2014 
Kostnad för projekt: 4,3 miljoner kr.

Resultat av projektet

Genom de ideella insatserna kunde man för en mycket låg peng få mycket bra och nya greenområden. 

Så gjorde Hulta GK 

Klubben beslutade att samtliga greener och greenområden skulle byggas om. En arbetsgrupp bildades där man beslutade hur arbetet skulle ske inom ramen för beslutad kostnad 4,3 miljoner. Efter kartläggning om möjliga ideella hjälpinsatser bjöds dessa in till ett informationsmöte om vad som skulle göras och vilken hjälp man behövde. Cirka 40 man hjälpte till under två höstar, 2012 och 2013, tillsammans med professionella grävmaskinister. Resultatet blev mycket bra till en mycket överkomlig peng. 

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.