Husbygge vid Norr/Söderköping

Drygt 2 hektar mark har styckats av vid klubbhuset vid Klingabanan för attraktiva golfnära bostäder.

Snabbfakta

Antal hål: 45
Invald i SGF: 1936

Syfte med projektet

Målsättningen är att locka fler medlemmar, erbjuda ett attraktivt boende och förstärka kapitalet.

Så gjorde Norrköping Söderköping GK

Efter flera års arbete med detaljplaner har Norrköping Söderköping styckat av 2,2, hektar mark intill klubbhuset i Klinga. På marken ska ett fastighetsbolag anlägga 40 radhus, kedjehus och villor. Genom avstyckningen av mark som klubben ej använder kan man erbjuda ett attraktivt boende, möjlighet till fler medlemmar och en kapitalförstärkning.

För mer information

Porträttbild ej upplagd