Entreprenad lyfte Enköping

Enköpings GK har efter en företagsrekonstruktion 2011 utvecklats ekonomiskt och verksamhetsmässigt tack vare entreprenadverksamhet.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1974
Projekt påbörjat: 2012

Resultat av projektet

Den ekonomiska plattformen bidrog till ett nytänk och idag sköts allt på entreprenadbasis.

Så gjorde Enköpings GK

Resultatet efter den företagsrekonstruktion som klubben tvingades till 2011 har varit mycket positivt. Det skapade en stabil ekonomisk grund att bygga ifrån. Idag ligger allt arbete utlagt på fyra olika entreprenörer.

Pro/shop sköter även kansli, ekonomi, restaurang samt banskötsel. Genom att lägga ut allt på entreprenad har man skapat en effektivare verksamhet och sparat kostnader. Verksamheten är mycket positiv med bland annat medlemsträningsgrupper med 60 deltagare per vecka.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.