Dubbla mål för Laholm

Laholms GK har byggt om sitt klubbhusområde för att få ett bättre helhetsintryck i samband med att klubbens restaurang tagits över i egen regi.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1978
Projekt påbörjat: 2015

Syfte med projektet

Ombyggnationen ska leda till att fler gäster och allmänhet kommer till klubben för golfspel eller som matgäster.

Så gjorde Laholms GK

Genom att lyfta miljön runt klubbhuset har man fått ett bättre helhetsintryck och gjort anläggningen mer attraktiv framförallt för gäster. Ett mål är att restaurangen, som nu drivs i egen regi, ska attrahera fler externa gäster och även på helger.

Nästa steg är att bygga om eller bygga nytt klubbhus och ritningar har presenterats för medlemmarna inför kommande beslut.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.