Bättre ekonomikontroll i Säter

Säters GK har på tre år vänt ett negativt resultat till stort plusresultat genom ökade intäkter och bra kostnadskontroll.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1984

Resultat av projektet

Genom stor ekonomikontroll, bra bankvalité och sponsorbearbetning har man lyckats vända resultatet till stort plus.

Så gjorde Säters GK

På tre år har klubben vänt det tidigare negativa resultatet till ett stort plus de senaste två åren. Man har lagt stor vikt vid kvalitetshöjande åtgärder på banan som lett till ett kraftigt ökat greenfeespel. Man har undvikit att ge rabatt på ordinarie greenfee. Dessutom har man bearbetat företag på orten och fått betydligt större sponsorintäkter.

På kostnadssidan har man på kontonivå sett vad som kan sparas, utan att tumma på kvalitén. Grunden till att få en bra ekonomi är att man hela tiden har kontroll över kassaflöde och kostnader samt förstår vikten av att sprida en positiv bild av bana och klubb.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.