Båstad litar till statistiken

Båstad GK har en långsiktig ekonomisk strategiplan där man bland annat använt verktyget More than Golf.

Snabbfakta

Antal hål: 36
Invald i SGF: 1930
Samarbetspartners/Utförare: More than Golf 

Resultat av projektet

Genom att använda verktyget har man uppnått en bra balans avseende fördelning av attraktiva tider, fördelning, rättvisare tidbokningssystem samt medlemmars nöjdhet på hårt belastade tider.

Så gjorde Båstad GK

Klubben påbörjade arbetet genom att göra en bred belysning av hur man kan öka intäktssidan och få en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Man tog fram statistik och underlag för att belysa kostnader, beläggning, vem som spelar när med mera.

Genom More than Golf-verktyget kan man få fram hur en bra fördelning sker av attraktiva tider. Utifrån ett helt öppet bokningssystem görs vissa mindre begränsningar på de mest attraktiva tiderna för att få en rättvis möjlighet för alla medlemmar som betalar samma pris.

Fokus ligger på medlemmarnas nöjdhet och acceptans för medlemsavgifters storlek i förhållande till att man i viss mån begränsar greenfeespelet. Med en väl kommunicerad och fungerande tidsbokning fås en större kundnöjdhet, bättre arbetsmiljö och acceptans för avgifter som balanserar klubbens kostnader. 

Se filmen om projektet på Båstad GK

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.