Året runt-hus på Sollentuna

Kontor, gym, svingstudio och custom fitting. Sollentuna GK har på ett effektivt sätt nyttjat klubbhus och andra byggnader året om.

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1969

Syfte med projektet

När lokaler ändå står uppvärmda under vintern kunna nytja dem för träning med mera.

Så gjorde Sollentuna GK

På klubbhusets övervåning har tränarna sitt kontor, verkstad och svingstudio. Här kan man under den kallare delen av året ge lektioner, filma och göra custom fitting av utrustning. Den andra delen av övervåningen utvecklas för att kunna erbjuda fullutrustat konferensrum till externa kunder.
I den tidigare shoppen har klubben byggt ett gym med olika redskap och möjlighet till gruppträning. Detta kan användas fritt av medlemmar. Här finns även några kontorsrum som klubben avser att hyra ut till någon extern intressent. Genom åtgärderna upplever klubben att de uppvärmda byggnaderna används effektivt året runt utan att bara stå och kosta vintertid.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd