Allerum följer trenderna

För att förbättra ekonomin med mer spel och fler medlemmar har klubben anpassat anläggningen och skapat en pay-and-play-slinga och ändrat klippningen.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1995
Karaktär: Park- och ängsbana

Syfte med projektet

Allerum GK har med mycket positivt resultat öppnat 9 av sina hål för pay-and-play samt antagit en generös klippning av hela banan efter en enkätundersökning.

Så gjorde Allerum GK

Allerum har gjort om 9 av anläggningens 27 hål till en fullängds pay-and-play-bana. Man upplever en stor skillnad och bättre intäkter genom att erbjuda spel utan klubbtillhörighet, utöver att medlemmarna också kan nyttja den banan.

Banan används främst av äldre spelare, småbarnsföräldrar samt vid familjemästerskap, alltså av spelare som har ett annat behov av bana än den ”vanlige” golfaren. Genom pay-and-play-banan har en förbättrad rekrytering skett till golfklubben och man har fått en hög andel kvinnor (33 % mot 28 % rikssnitt). Såväl pay-and-play-banan som 18-hålsbanan är generöst klippta med stora landningsområden så att det ska vara lätt att hitta bollen, något som gjorts efter önskemål från enkätsvar.

Ägarna talar om vikten av att ha korta rondtider, inte slå bort bollarna och ha ett bra resultat som viktiga faktorer för en positiv upplevelse. Det ska även generera fler medlemmar och högre intäkter. Spelare med lågt hcp har inte haft synpunkter på att banan, genom den generösa klippningen, blivit ointressant.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.