Världshandicapen först

Det väntar en spännande tid med start i helgen. Det har vi konstaterat tidigare i den här bloggen men det är också en förklaring till varför nya Grönt Kort-plattformen dröjer lite. Världshandicapen måste komma först.

Innan vi släpper nya Grönt Kort måste vi landa det nya världshandicapsystemet (WHS). Varför då kanske du tänker? Det har väl knappast med varandra att göra.

Nya Grönt Kort och nya världshandicapen korsar varandra på flera ställen.  Det påverkar när vi kan släppa den nya webbplatsen och med det också det nya regelverket.

✔ Det nya spelprovet, en del av regelverket som antogs på förbundsmötet 2019, baseras på reglerna i WHS. Alltså måste vi släppa WHS först.

✔ Den digitala utvecklingen som görs för att kunna registrera spelprovet i Min Golf baseras på utvecklingen av WHS. Det rör formulär och beräkningar för just spelprovet.

✔ Det är i många delar samma team som jobbar med båda projekten eftersom det rör en del digital teknik. Förbundet är inte större än att sådana här projekt täcker över stora delar av organisationen och även våra leverantörer.

Omfattande att göra det enkelt
Det är många delar i detta pussel men det ska såklart inte användaren behöva tänka på. Där ska fokus ligga på lärandet och upptäckandet. Resan in i golfen. Tekniken får inte hindra.

Från produktionsperspektivet är det dock ett omfattande jobb att göra det enkelt när det är flera system som ska prata med varandra bakgrunden. 

Säsongen igång på många platser
Självklart är det många som vill att nya Grönt Kort redan ska vara på plats och vi för dagligen samtal med tränare och klubbledningar om läget. Vi vill också ha det på plats så snart det bara går. Självklart!

Det här är ju klubbens och PGA-tränarens nya verktyg, som gör golfen ännu mer relevant i det samhälle som idag tar form. Det är först när det är igång och används som det gör nytta. 

Vi skyndar! Men först måste världshandicapen införas...