Vad kommer det att kosta?

En ny webbplats, en ny bok, nya tester som görs digitalt och sammankoppling med GIT Online. Plus en hel del nytt innehåll i det digitala materialet. Vad blir då kostnaden för den som vill ta Grönt Kort?

Det här är en relevant fråga som vi har fått rätt många gånger den senaste månaden. Frågan kommer från olika håll och har två vanliga vinklar.

1. Vad kommer detta material att kosta för den som vill börja spela golf?
2. Vad kostar det för en PGA-tränare som vill använda materialet i sin verksamhet?

Svaret är både kul att ge men också en självklarhet när vi är i ett läge där vi prioriterar rekrytering till vår fantastiska idrott. Det blir kostnadsfritt. I båda fallen. Boken kommer dock fortfarande att behöva köpas.

Det är förstås inte kostnadsfritt att göra något av det som räknades upp i ingressen men Svenska Golfförbundet jobbar för välmående golfklubbar och ser den nya plattformen som ett viktigt verktyg för just detta.

Vi kan inte se att det skulle vara till någon fördel att ta ut en avgift när någon vill in i vår idrott, inte för materialet. Vi vill istället att pengarna ska landa hos golfklubben genom t. ex. en god introduktionsverksamhet som väcker kärleken till golfen, och som i förlängningen leder till ett värvat medlemskap.

Detta är Golfsveriges verktyg och självklart därför också PGA-tränarens verktyg. Vår tränarkår är en viktig del av introduktionsverksamheten och den nya plattformen står till förfogande att nyttja i verksamheten.

Vi vill såklart att så många nyfikna som möjligt hittar in till plattformen så att vi där kan visa upp de golfklubbar som finns i personens närhet. Det är på klubben de provar och lär sig hur kul golf är!