Ett nytt spännande år är här

Kalendern visar 2020 och ett spännande år för svensk golf väntar. En ny golftidning kommer att se dagens ljus, två stora tävlingar tar plats där LET är tillbaka på svensk mark och ett nytt regelverk kring Grönt Kort är på G tillsammans med nya verktyg för klubben.

2019 följde tidigare år med stora flöden i golfen. Över 50 000 individer började med golf varav 30 111 var nya i vår idrott. I samtal och kontakter vi på SGF hade med de som börjar spela golf går att utläsa att det fanns många sätt att hitta, prova och lära kring golfspelet.

För att komplettera nuvarande verktyg för introduktion i golfen, inom ramen Grönt Kort, kommer ett nytt regelverk att aktiveras samtidigt som en ny stärkt digital väg till klubben och spelet ser dagens ljus.

Från och med i år kommer vi att bättre fånga upp de som är nyfikna på golfen och digitalt söker efter sin start och sin väg in.