Det nya klubbstödet

Det nya regelverket för Grönt Kort står inför dörren, och snart kommer golfare att kunna starta resan in i golfen på nätet. Nu lanserar vi den digitala utbildningen ”Grönt Kort och den inkluderande golfklubben” som är ett stöd för dig som arbetar på eller är ideell i en golfklubb.

Det nya regelverket är en förändring för alla och kan kräva en omställning på golfklubben. Ett av målen är att minska tröskeln och distansen mellan nya intresserade människor och golfklubben. Det gör att du behöver vara redo när nya hittar till just din klubb.

Utbildningen ”Grönt Kort och den inkluderande golfklubben” består av tre delar där du kan lära dig mer om det nya regelverket, utmana bilden av introduktionsverksamhet och få hjälp att på bästa sätt få nya golfspelare att nå handicap 54. Utbildningen innehåller information och verktyg som du kan använda. Det finns också utrymme för reflektion där du får ta ett steg åt sidan och tänka till kring hur ni på klubben möter nya människor som kommer till er. 

Utbildningen är öppen för alla som har ett golf-ID och du kan genomföra den i din egen takt när du har tid.

Du hittar utbildningen här.