SGF- Landslagsinformation angående Coronaviruset #1

Folkhälsomyndigheten höjde den 10:e mars risknivån för spridning inom Sverige av Coronaviruset Covid-19 till mycket hög risk. Hela samhället påverkas av den situation vi befinner oss i.

I landslagets verksamhet reser vi frekvent till olika tävlingar och samlingar utomlands. Vi har dels och först och främst ett ansvar gentemot spelare, vår egen personal och även gentemot samhället i stort, både på hemmaplan och i de länder vi reser till.

Vi vill göra vad vi kan för att minimera riskerna för ytterligare spridning. Hälsa och ansvar är del av vår värdegrund som vi inte ger avkall på och vi känner i dagsläget att det inte ligger i vår kontroll att garantera något av detta.

Det kommer hela tiden uppdaterad information från myndigheter som vi följer noga.

Vi kommer jobba i cykler om 30 dagar från och med 12/3. Den 10/4 kommer vi in i en ny cykel och värderar vad vi gör i nästa period. De planerade utlandsuppdrag som ligger i perioden 12/3 - 10/4 ställs in. 

Hur vi gör gällande planerade aktiviteter i vår verksamhet efter 10/4 kommer vi ha interna dialoger om löpande. Detta gäller uppdrag, tävlingar och läger.

Vår ambition är att varje måndag framöver här på bloggen och på hemsidan uppdatera hur läget är gällande all landslagsverksamhet både för paragolfare, amatörer och proffs.