Nu bokar vi

Bokning
Utvecklingen med starttidsbokningen går stadigt framåt och nu kan vi genomföra bokningar i vår testmiljö. Det är enklare och går snabbare att göra en bokning jämfört med GIT och nu jobbar vi vidare med att implementera mer funktionalitet.

Webinar
Vi kommer att ha ett webinar för referensgruppen den 18 dec där. Vi bl.a. kommer att presentera olika förslag som vi vill att ni tar ställning till genom omröstning.

Pilotklubbar
Pilotklubbarna kommer att bli några av er klubbar som ingår i referensgrupperna. Vi tror att det vore bra med ca 5-8 klubbar.
Vi kommer att ha en tätare kontakt. Ni kommer att vara först att använda nya delar av GIT Online i er verksamhet och utvärdera.
Ni kommer att kunna påverka mer och det kräver en större insats från er sida.