Viktiga filmer textas

Under en följd av år har USGA (Amerikanska golfförbundet) producerat mycket välgjorda korta filmer som tar upp viktiga banskötselteman. Vi har nu fått rättigheten att texta dessa och lägga ut på vår hemsida. Nedan ser du den första som beskriver en del om biologin och om hur banchefer använder vetenskap och ny teknik för att skapa den perfekta golfbanan.