Intressant och viktigt projekt!

Ingen har väl glömt denna golfsäsong som var nederbördsfattig, torr och varm?!

Våra golfbanor har haft problem med torkan och sviterna efter sommaren ser man fortfarande på många håll. Bevattningsanläggningar har verkligen fått bekänna färg och något som vi bankonsulenter har noterat (och som många banchef lever med hela tiden) är att funktionen på bevattningsanläggningen har varit bristfälliga. Systemen är kanske 30–40 år gamla och underhållet man gjort under åren har varit minimala. Konsekvenserna blir att ventiler/spridare inte fungerar tillfredställande och när styrkabeln har skarvats ett antal gånger och pvc-plasten på stamledningen har spruckit xx antal gånger så uppstår paniken hos banteamen när man vet att vattnet inte får stanna. Frustrationen är stor och frågan man ställer sig är vad gör vi nu?

Glädjande så har en hel del klubbar tagit tag i frågan. I höstas så besökte jag Mjölby GK som precis startat ett projekt att uppdatera hela sin bevattning. Projektet går ut på att byta hela bevattningen på green och tee (stamledning, spridare, mm) och man gör det i etapper om cirka 4–5 hål per år. Dvs under en fyra års period kommer man varje höst byta ut rubbet och få en modern bevattning som är mer tillförlitlig. Kostnaden är ca 110´ för varje hål exkl. eget arbete. Projektet görs i egen regi/ ideella resurser och en extern bevattningsentreprenör. 

Alla spridare och ledningar läggs ner av entreprenören och återställningen av alla grävda diken görs av ideella krafter på klubben!  

 

Färdigt resultat, den ena spridare bevattnar bara greenområdet och den andra bara själva greenen. Smart för att optimera bevattningen. Till våren kan man göra lite finjustering så att spridaren sitter rakt samt att ytan ska jämnas till något.