Mätpunkter

En påminnelse om Mätpunkter på tee
 

Ni vet att fasta mätpunkter på tee är ett måste för att banan skall vara handikapgrundande. En fast mätpunkt måste vara minst 4m från bakkant och 2m från framkant på tee. Den skall vara uppe på tee, på den sida där spelare normalt kommer ifrån föregående hål och vara fast i marken.

Hur kan det då se ut?

Var skall den fasta mätpunkten sitta på en tee som är 12m lång? Det väljer man inte själv utan det går till enligt följande resonemang.

Den ytan som går att använda för teeplacering är från 2m i bakkant till framkant, alltså totalt 10m. Hälften av de 10m är 5m plus de 2m som är oplacerbara i bakkant, alltså 7m från bakkant.