Viktigt för alla att tänka på!

Hösten är den tid på året då gräset är extra känsligt.

När dygnstemperaturen sjunker och antalet soltimmar minskar ställer gräsplantan om sin prioritering till att lagra energi inför vintern, istället för som på sommaren, balansera tillväxt och energiinlagring.  Detta gör att gräset växer minimalt under hösten och kan därmed inte reparera sig från skador eller slitage tillräckligt snabbt. Gräset kan skadas och slitas genom att ytorna spelas på, genom kompaktion när marken är blöt och genom dåligt lagade nedslagsmärken. Gräs kan också slitas och skadas genom mekanisk friktion av maskiner. Ett skadat gräs under hösten kommer om marktemperaturen är tillräcklig, använda delar av sin inlagrade energi för att bilda nya celler för att läka.  Detta gör att gräset har fått prioritera läkning, istället för att bygga sitt förråd för att klara en tuff vinter. Ett skadat gräs är mer känsligt för svampsjukdomar och kyla. Det slår nästan aldrig fel att de första svampangreppen på greener startar i ett dåligt lagat nedslagsmärke. Greener som klipps ofta under hösten är också mer känsliga för svampangrepp. Vid klippning öppnas ett sår i bladet och detta sår står öppet för svampsporer att snabbt ta sig in i växten. Det bästa sätt att skona spelytorna under hösten är vara försiktig både som spelare och i skötseln. Banskötsel under hösten bör prioriteras till att hålla ytorna torra, daggfria och fria från löv. Klipp så lite som möjligt. Behåll spelbarheten på greenerna genom att välta och dressa. Flytta hålen så ofta ni kan. Sätt gärna hålen/flaggan på ett sådant sätt att spelarna får så kort väg in och ut från greenerna som möjligt. Vältning är positiva för gräsets motståndskraft mot svamp och dressning skyddar gräset tillväxtpunkt, och kommer därmed skydda gräset under hösten och kommande vinters påfrestningar. Bildas det svamp på fairways är det högst troligt att detta kommer sprida sig till greener, överväg då hur länge till banan ska vara öppen för spel.

Som spelare är det viktigt att aldrig beträda en yta som är frostbelagd, alltid laga sitt eget nedslagsmärke och gärna 1 eller 2 extra. Som spelare ska man vara uppmärksam på var de finns blöta eller skadade områden på hela spelfältet och helt undvika att beträda dessa. Gå omvägar för att hitta de torraste platserna.

Alla har vi ett gemensamt önskemål, och det är banan ska få bästa förutsättningarna att överleva vintern på ett bra sätt. Detta kan både de skötselansvariga, klubbens ledning och ni som spelar påverka genom bra beslut och genom att vara försiktiga när ni vistas på golfbanan.