Golfen i medgång

En kombination av golf som smittsäker aktivitet under rådande coronapandemi, bra väder och tidig säsongsstart i stora delar av landet har lett till en rekordstark start för golfen i Sverige. Det har aldrig spelats så mycket golf som i år, och antalet medlemmar ökar stadigt. Drygt 6.000.000 bokade ronder fram till mitten på juli.

 

Härlig läsning men hur hanterar vi utmaningarna för banan som följer med det ökade spelet? Inte bara idag och imorgon utan över tid.

Uppslagna tee på par 3 hål. Mängder med nedslagsmärken. Slitageskador runt greener. Ökat golfbilsanvändande. Ingen plats för skötselåtgärder.

En boll = ett nedslagsmärke

Golfbanan är fullbokad från tidigmorgon till sen kväll, vardag som helg. När skall skötselåtgärder utföras? Hoppas skötselmoment över?

Hur tidigt kan man börja på morgonen? Måste allt klippas på morgonen? Rullande scheman? Klipptåg på eftermiddagen? Bättre maskinella resurser? Mer personal? Begränsningar i starttider?  

Jag tror att det är oerhört viktigt att man har tänkt och gjort en plan. En plan för hur man skall hantera det ökade spelet på ett hållbart och långsiktigt sätt för både banpersonal och banans kvalité, ja för hur golfklubben som helhet skall hantera detta nya läge.