Ekonomi

Driftbudget är en central fråga som har stor påverkan på golfanläggningen. Att ha kontroll och arbeta med ekonomifrågor är alltid viktigt. Här får du inspiration och råd om hur du skapar en hållbar ekonomi för din golfbana.

Generellt sett kräver golfbanan stora resurser i form av personal och olika förnödenheter för att den ska förvaltas väl och erbjuda bra kvalitet på spelytorna. Många gånger uppgår driftbudgeten till mer än 50 procent av golfanläggningens totala kostnader.

Viktigt att vara påläst

Som banchef eller ansvarig för golfbanan står man ofta inför olika vägval eller beslut som ska fattas gällande driften av en golfbana. Ofta har de en direkt påverkan på ekonomin. Därför blir det alltid viktigt att vara påläst eller fundera på om det är rätt beslut som tas.

Är det något vi lärt oss under 2020-talets början så är det att ekonomiska förhållanden kan ändras väldigt fort. Under pandemiåren var golfens utveckling positiv och många golfanläggningars ekonomi blev stabilare. Efter det väntade en hel del ekonomiska utmaningar i form av inflation och höjda priser.

Vikten av en buffert och alternativ i kristider har blivit tydlig, samtidigt som det gäller att tänka långsiktigt och inte äventyra golfbanans kvalitet.

Ta gärna hjälp av din lokala SGF-rådgivare och läs och titta på fördjupningsmaterial nedan för att utveckla en optimal ekonomisk strategi för just din bana och klubb.

Arbeta långsiktigt

För att en golfanläggning ska må bra och utvecklas rätt måste man arbeta långsiktigt och ha tålamod. När det kommer till driftsfrågor finns det några enkla saker du kan tänka på:

  • Ha en väl genomarbetad skötselplan som stämmer med klubbens målsättning och ambitionsnivå. Följ upp och dokumentera alla skötselmoment för att se om det blir något resultat.   

  • Se till att du har kontroll på golfbanans nyckeltal gällande till exempel arbetstimmar och bränsleåtgång. Gör årliga utvärderingar.   

  • Se över inköpsrutinerna. Kan ni köpa gödning, reservdelar eller liknande vid annat tillfälle? Var noga med att konkurrensutsätta alla inköp.

Anläggningsförsäkring

Folksam erbjuder en anpassad försäkring – Svensk Golfbaneförsäkring – utifrån klubbarnas vardag och de skador som kan drabba en golfanläggning. Förutom omfattande egendomsförsäkring, som bland annat innehåller vildsvinsskadeförsäkring, finns många andra fördelar. T.ex. olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande och trygghetsbesiktning från Anticimex.

Folksam kan självklart även hjälpa till att försäkra klubbens fordon, både registrerade och oregistrerade.

För mer information se Folksams hemsida.

Fördjupa dig

Under respektive utfällning hittar du videos och artiklar om driftsfrågor och nyckeltal, samt andra tips på fördjupande innehåll med ekonomisk anknytning.

  1. Video
  2. Artiklar

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

Porträttbild på Calle.