På etablerade golfbanor finns oftast ett dräneringssystem – som fungerar mer eller mindre bra. Här får du tips och vägledning för att hantera överskottsvatten.

Merparten av Sveriges golfbanor har problem med överskottsvatten. Orsaken är ofta bristande dränering. Några vanliga fel kan handla om att banan från början projekterats utan dränering, att man har ett bristfälligt huvudavlopp, att stamledningarna ligger för grunt eller för stora avstånd mellan täckdikena.

Allra bäst – och i längden även billigast – är det att bygga in ett välfungerande system för dränering redan från start.

Varför dränera?

Huvudargumentet för att dränera är att överskottsvattnet i marken leds bort och ersätts med luft. När detta görs skapas en hel rad andra fördelar för marken. Bland annat:

  • Snabb upptorkning

  • Riskerna för isbränna och tjällyftning minskar

  • Bättre syretillförsel

  • Bättre tillväxt för gräset och mindre ogräsproblem

  • Bevattningsbehovet minskar

Läs mer om dränering, vad som är bra att tänka på och olika tekniker för utförande i Banskötselhandboken.

Fördjupa dina kunskaper

Nedan hittar du flera bra källor med matnyttig information om dränering och avvattning.

Behöver du hjälp?

Om du vill veta mer om det här ämnet eller behöver hjälp – kontakta din rådgivare inom bana och anläggning från Svenska Golfförbundet. Du hittar kontaktuppgifter här

Rådgivarna har också olika ansvarsområden. Nedan ser du vem som är ansvarig för just detta område. ⇩

Kontaktkort Erik Dahl