Vi mot världen – tillsammans mot toppen

Nästan hela gänget från Camp Sweden.

Inför lägret kom en planering och möjligen än viktigare ett policydokument med ramar för alla som är del av Swedish Golf Team på damsidan. Rubriken var som ovan "Vi mot världen – tillsammans mot toppen" och det inleds med att tydliggöra vision, mål och värdegrund.

Därefter kommer en inledning som förklarar hur och varför.

"När Sverige varit konkurrenskraftigt mot andra länder, i en stor idrott, har laganda varit en framgångsfaktor. Tillsammans kan vi nå längre än om alla kör sitt eget race.

Detta vill vi beskriva genom dokumentet "Vi mot världen!". Andemeningen är att vi alla kommer att utvecklas mer om vi samarbetar med varandra och konkurrerar mot "de andra". Detta gäller både spelare och coacher."

Detta innebär bland annat att; Vi stöttar varandra i både med och motgång. Vi är som ett lag som försöker hjälpa varandra att bli bättre i alla lägen, inte bara i golf utan i alla delar i livet. Vi anpassar oss efter den som vill mest.

Vi skapar laganda bland annat genom att; Vara ärliga mot varandra. Vi pratar till varandra inte om varandra. Vi gillar och drivs av att andra spelar bra, tränar bra och även gör det bra utanför golfen.

I dokumentet "Vi mot världen – tillsammans mot toppen" finns även ramar för hur en bra förebild är, hur spelare som är inne och rutinerade i en miljö kan agera för att släppa in de som är nya i miljön och vilka krav som Swedish Golf Team har på spelare i landslaget och även vilka krav som spelare kan ha på landslaget.

"Vi mot världen – tillsammans mot toppen" är en tydlig programförklaring som från och med nu går som en linje från yngsta flicklandslag hela vägen mot toppen och LPGA Tour för Swedish Golf Team. En ram att verka inom på väg mot lägre scorer för alla, både spelare, coacher, tränare, experter med flera som är del av denna utvecklingsmiljö.