Nu händer det grejer!

Efter förra veckans första avläsning så kan man konstatera att det är på gång vad det gäller återetableringen i några led. Marktemperaturen har äntligen stigit till lite mer gynnsamma grader vilket mynnat ut i att det har kommit igång bra i framför allt de led som har kärrgröe som gräsart. Det var stor skillnad i groningsstadiet mellan krypven och kärrgröe där vinnaren helt klart var kärrgröe. På Surahammars GK kunde man se skillnad i etablering medan det var ringa skillnad i Leksand mellan arterna.

Återigen kan man tydligt se att där markkontakten är bäst (pigghål, slits, m m) så är groningen nästan 100 %. Sen är det självklart lite tunt däremellan men det beror ju på att inget nytt frö eller gammalt frö har kunnat etablera/gro sig där. Jag väntar med spänning på att se resultaten efter denna vecka då också värmen har anslutit sig!
Nedan ser ni några bilder från dagen!

Bilden visar ledet med skärande maskin och den stigande marktemperaturen ca 3 cm ner!
Bilden visar skillnaden mellan olika gräsarter och dess uppkomst. Kärrgröe till vänster och krypven till höger om snöret!
Ytterligare en bild som visar på skillnaden mellan olika gräsarter och dess groningshastighet. Krypven till vänster och kärrgröe till höger! 
Banansvariga Johan Robinsson och Jesper Korning Leksands GK letar efter nya gräsplantor!