Utbildning i England

Denna vecka besöker jag BIGGA:s golfmässa i Harrogate England. Det blir några dagar fyllda av olika seminarier, samt besök på mässan. I går var det en heldag i ämnet " Att leda och motivera sin personal " Föreläsare är director Shona Garner. I dag har ämnena varit grässjukdomar med Dr John Kaminski, samt skötsel av hedlandskap. Föreläsare John Nickolson. Samtliga föreläsningar har hållt en hög klass, så det är synd att inte fler svenskar hittat hit. Nämnas kan att här i England ökar antalet deltagare på deras utbildningar varje år. Den utvecklingen vore underbar att se även i Sverige.