Besök från Holland

Igår arrangerade Svenska Golfförbundet tillsammans med SGA en banchefsträff i samband med Nordea Masters på Barsebäck Golf & Resort. 47 banchefer fick lyssna på ett föredrag från Hollands motsvarighet till oss bankonsulenter. Niels Dokkuma gjorde en mycket intressant föreläsning om Hollands situation inom golfbaneskötsel. Holland som är ett litet land har 254 golfbanor och cirka 384 000 golfare av en total befolkningsmängd på runt 17 miljoner.

Niels Dokkuma bankonsulent från NGF.

En aktuell fråga som Niels Dokkuma pratade om är att Holland har ett mycket strikt miljötänkande och alla sportytor och golfbanor kommer inom kort (år 2020?) få ett ev. förbud för  att använda kemiska preparat. Detta ställer höga krav på hur banorna sköts och flera golfbanor måste nu tänka om helt och hållet och arbeta mer hållbart. Ett budskap Niels framförde var att verkligen analysera banan och dess förutsättningar så att exempelvis solljus, vind, rätt gräsart och dränering gynnas.

En annan stor skillnad som skiljer är att av 254 golfbanor så sköts 55 % på entreprenad (outsourcing) vilket också ställer höga krav på beställaren (golfklubben) vad man egentligen "köper" för något. I Sverige har det inte kommit så långt men fenomenet finns i andra branscher.

Slutligen berättade han om robotar som används i banskötsel och då framför allt i klippningen. Mycket intressant och denna teknik är på riktig frammarsch på en del golfbanor i Holland. Man har sett att arbetstimmarna kan fördelas på annat arbete och bli mer effektivt om man använder robotar. Ska bli spännande att se hur denna utveckling framskrider, kanske kommer det till Sverige också inom kort? Nedan ser ni två filmer på fenomenet!