Möte med danska bankonsulenter

Som ett led i att skaffa sig mer kunskap och bredda underlaget för rådgivning till södra Sveriges golfklubbar har de fyra sydligaste bankonsulenterna sedan något år regelbundna träffar med sina kollegor på andra sidan "sundet". Vi träffas  2 gånger per år och ytbyter råd och ideer samt jämför förhållandena i de båda länderna. Då förhållandena är snarlika i södra Sverige och Danmark är det mycket kunskap som kan överföras och träffarna gör också att vi lär känna varandra på det personliga planet. Den senaste träffen gick av stapeln på Ledreborg Palace Golf Club utanför Roskilde, en Nick Faldo -designad bana med rödsvingelytor i en fantastisk slottsmiljö väl värt ett besök. En intressant sak vi fick presenterat för oss denna gång är en ny app, som håller på att utarbetas av danska golfunionen för registrering av ex.vis svampsjukdomar på din golfbana som med hjälp av mobilens GPS exakt kan platsbestämmas. Om tillräckligt många banor använder denna app som kopplas centralt till en bas kan vi sedan se var och när ett svamputbrott sker och gå ut och informera samtliga klubbar om detta. 

I bakgrunden diskuterar danska och svenska bankonsulenter banskötsel med banchefen på Ledreborg Palace golf club. I förgrunden ses en smart lösningn på en bänk och bolltvätt då man enligt bestämmelserna på golfbanan inte får ha några onaturliga föremål som sticker upp ur landskapet