Kurstillfällen

Blåtonad framsida på en broschyr om utbildningen Styrelsen i fokus - att leda en golfklubb.

Om utbildningen

En halvdagsutbildning som hålls av SGF:s klubbrådgivare som en del i klubbens utvecklingsarbete och skräddarsys just för din golfklubbs behov och utmaningar. Den vänder sig till styrelser i golfklubbar och golfbolag som jobbar aktivt med att utveckla klubbens verksamhet, och ger grundläggande och viktig kunskap om uppdraget samt verktyg att säkerställa utvecklingen.

Under tre timmar ges styrelse, operativ ledning och valberedning faktisk och konkret kunskap kring ansvar och befogenheter, ekonomiskt och arbetsmiljöansvar, delegationsordning, målstyrning och olika regelverk som styr klubbens och styrelsens arbete. Har klubben driftbolag kopplas även detaljer kring detta på.

Det ges även utrymme för dialog och diskussion. Styrelsen får förslag på verktyg för att säkerställa utvecklingsarbetet och en plan för att nå önskade mål. Klubbens möjligheter till samarbete med SISU kring lärgrupper lyfts.

Vid frågor eller anmälan, kontakta:

Porträttbild på Lena.
  • Lena Lindström
  • Rådgivare verksamhet och styrning Gästrike-Hälsinge, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr- och Västerbotten.
  • Tel: 08-622 15 91
Porträttbild på Sandra.