Golfens ledarutbildningar kan kompletteras med lärgrupper för att regelbundet utbilda och samverka med ledarna så att de utvecklas och stannar kvar i verksamheten. 

Det finns olika lärgruppsplaner som klubben kan använda.

Juniorutveckling på klubb – Golfäventyret

Cirka nio studietimmar som bör genomföras på klubben mellan Golfens ledarutbildning 1 och Golfens ledarutbildning 2 för att uppmuntra arbetet med materialet Golfäventyret och stämma av hur verksamheten fungerar. Vad är bra, vad kan bli bättre och hur? 

Lärgruppsplan Juniorutveckling på klubb – Golfäventyret

Kontakt:

Porträttbild på Lisa.
Porträttbild av man i yngre medelåldern.