Vill du lära dig mer om hur du kan träna och hjälpa barn mellan 6 och 12 år in i golfen? Då är Golfens Ledarutbildning för dig! Utbildningen bygger på Golfäventyret, barnens Gröna Kort, och är indelad i två delar.

Kurstillfällen

Om utbildningen

Första steget i Golfens Ledarutbildning ger dig en genomgång i Golfäventyret och hur du rent praktiskt gör på träningen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ledare eller tränare på klubben, men även andra som hjälper till med juniorträningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

Om du som PGA-tränare går utbildningen kan du hålla i den själv sedan.

Så kan du gå utbildningen

1. Om du är ledare eller delaktig i juniorträningen på en klubb.
Är du ledare på en golfklubb kan du gå via din tränare på klubben, om denne själv är utbildad i Golfens Ledarutbildning 1 . Utbildningen kan då arrangeras på din golfklubb av tränaren.

Du kan också välja att gå utbildningen via distriktet – till exempel om du inte har någon tränare på din klubb, om din tränare inte håller ledarutbildning eller om du vill få erfarenhetsutbyte från ledare från andra golfklubbar.

2. Om du är PGA-tränare.
Om du är PGA-tränare och inte tidigare har gått någon av ledarutbildningarna från 2014, kan du gå via PGA-distriktet eller golfdistriktet för att bli auktoriserad utbildare i Golfens Ledarutbildning 1.

Innehåll

Golfens Ledarutbildning kan gås i flera fördjupande steg. Denna del är det första grundläggande steget där du får en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen.

Ett axplock ur innehållet:

 • Hur du praktiskt gör på träningen

 • Spelet i fokus

 • Golfövningar

 • Att skapa progression

 • Golfslaget – utveckla i olika steg

 • Pedagogik - lära genom att göra

 • Golfspecifik uppvärmning

 • Lekar

 • Verktygslåda

Målet är att du som går utbildningen ska kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. 

Upplägg

Utbildningen arrangeras under en heldag om sex timmar med paus för lunch. Den kan också förläggas på två halvdagar om tre timmar vardera.

Avgift

Den arrangerande golfklubben eller distriktet sätter själva priset. När SGF står som arrangör tar vi en avgift på 300 kronor per deltagare – i den summan ingår kursmaterial och lunch.

Nästa steg efter utbildningen

När du har gått Golfens Ledarutbildning 1 har du Golfäventyret Ledarstöd till din hjälp, där du får guidning i ditt ledarskap och olika utmaningar att klara av. Utmaningarna hittar du även i den orangea boken Golfens Ledarutbildning 1, som du får under utbildningen.

Bocka av de olika ledarutmaningarna och väx som ledare! När du klarat av de 18 utmaningarna och varit ledare under något år är du redo att ta nästa steg och gå den fördjupande delen Golfens Ledarutbildning 2.

Ladda ner Golfäventyret Ledarstöd här (pdf).

Utbildningswebb

Klicka här för att komma till hemsidan för Golfens Ledarutbildning 1.

För dig som arrangerar utbildningen

Utbildade golftränare

I listan här nedan hittar du de tränare som är utbildade och kan hålla i Golfens Ledarutbildning 1 på er klubb.

Tränare utbildade i Golfens Ledarutbildning 1 (pdf)

Projektstöd genom Idrottslyftet

Fyll i detta formulär efter genomförd utbildning i distrikt och på golfklubb och få projektstöd på 300 kronor per deltagare.

Boken Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret

Boken är ett viktigt redskap för den som går utbildningen och bjuder på verktyg och kunskap som hjälper personen att skapa lärorika och inspirerande golfträningar för barn. 

Beställ den till deltagarna på SISU idrottsböcker.

För dig som utbildar i Golfens Ledarutbildning 1

Du som är tränare och utbildad i Golfens ledarutbildning 1 kan hålla i utbildningen för ledarna på en golfklubb. 

Övriga länkar

 1. Verktyg – Planera aktiviteter i god tid
 2. Att planera och vara väl förberedd är en del i att lyckas med sitt uppdrag som ledare.

  Med hjälp av dokumenten nedan kan du planera de olika aktiviteterna i juniorverksamheten i god tid samt ha koll på barnens utveckling och ta fram gemensamma spelregler:

  Planera träningspass

  Planera ledarmöte

  Planera föräldramöte

  Planera träningsläger

  Planera årets juniorverksamhet

  Golfäventyret - gemensamma spelregler

  Verktyg - gruppens utveckling översikt

  Planera klubbens spel och tävlingstrappa

  Tips på verktyg till träning och verksamhet

  Golfbingo

  Puttbingo

  Tipspromenad

 3. Lärgrupper
 4. Lärgrupper som komplement i ledarutbildningarna

  Golfens ledarutbildningar kan kompletteras med lärgrupper för att regelbundet utbilda och samverka med ledarna så att de utvecklas och stannar kvar i verksamheten. Det finns olika lärgruppsplaner som klubben kan använda.

  Juniorutveckling på klubb – introduktion 

  Cirka nio studietimmar som kan genomföras på klubben innan GL1 för alla som är intresserade av att vara med och hjälpa till i verksamheten. Går igenom vad klubben vill med sin juniorverksamhet och hur samarbetet mellan tränare, ledare och föräldrar fungerar.

  Lärgruppsplan Juniorutveckling på klubb – introduktion

  Juniorutveckling på klubb – Golfäventyret

  Cirka nio studietimmar som bör genomföras på klubben mellan GL1 och GL2 för att uppmuntra arbetet med materialet Golfäventyret och stämma av hur verksamheten fungerar. Vad är bra, vad kan bli bättre och hur? 

  Lärgruppsplan Juniorutveckling på klubb – Golfäventyret

 5. Stötta barn på tävlingar
 6. Så stöttar du barn på tävling

  Checklista som innehåller handfasta tips till ledare som stöttar barn till och med 12 år vid tävlingar. Här tar vi upp vad du bör tänka på när du coachar.

  Före tävlingen skapar du trygghet och ser till att alla är förberedda. Under tävlingen är det viktigt att se alla och stötta barnen. Efter tävlingen samlar du barnen – lyssnar, ställer frågor och finns till hands för dem som behöver.

  Checklista barn på tävling

 7. Stötta ungdom på tävlingar
 8. Så stöttar du ungdomar på tävling

  Checklista som innehåller handfasta tips till ledare som stöttar ungdomar från 13 år och äldre vid tävlingar. Här tar vi upp vad du bör tänka på när du coachar.

  Tävling är ett sätt att nå spänning och stimulans. Ungdomarna ska få möjlighet att tävla utifrån sina egna förutsättningar. Det viktigaste är att utmana spelarna på en lagom nivå och stötta dem så att de utvecklas på sina villkor.

  Checklista ungdom på tävling

Har du frågor om utbildningen? Kontakta oss!

Porträttbild på Lisa.
Porträttbild av man i yngre medelåldern.