Omorganisation för att möta nya utmaningar

Kansliet står inför en generationsväxling och passar på att organisera om för att möta de utmaningar som både golfen och idrotten i allmänhet står inför. En av nyheterna är att Marcus Norman rekryterats som sportchef med ansvar för att utveckla idrottsverksamheten.

Andra större förändringar är att tidigare breddidrottschefen Annica Lundström får ett utökat ansvar som chef för klubb- och anläggningsutveckling, vilket bland annat omfattar klubbrådgivning och bankonsultation. Bo Bengtsson får titeln stabschef parallellt med sin tidigare roll som biträdande generalsekreterare, med ansvar för den dagliga driften och omvärldsbevakning på kansliet.

– Med många utmaningar och flera pensionsavgångar kan vi anpassa verksamheten och samtidigt rekrytera ny personal med spännande erfarenheter. Sammantaget gör det att SGF:s kansli kommer att stå väl rustat för framtidens utmaningar i stödet till golfklubbarna, säger generalsekreterare Gunnar Håkansson om omorganisationen.


Ny sportchef ska samordna spelarutveckling

Marcus Norman tillträdde i början av november som sportchef med ansvar att samla och utveckla idrottsverksamheten. Han kommer närmast från en tjänst som verksamhetsområdeschef på Bosön och var dessförinnan generalsekreterare på Svenska Bandyförbundet.

Spelarutveckling är en framgångsfaktor för att få folk i alla åldrar att stanna inom golfen. Svenska Golfförbundet kommer nu bland annat att inleda ett fokuserat och långsiktigt arbete kring rekrytering och aktivering av barn och unga. Sportchefens uppgift är att samla och utveckla all idrottsverksamhet från bredd till elit inklusive landslag. 

– Vi behöver hela tiden förnya våra synsätt och arbetsmetoder för att på bästa sätt stötta golfklubbarna i deras vardag. Därför är jag är jätteglad att Marcus Norman har börjat som en del av vår omorganisation, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.
 

Svenska Golfförbundets nya ledningsgrupp

Gunnar Håkansson, generalsekreterare
Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare och stabschef
Annica Lundström, chef klubb- och anläggningsutveckling
Eva Bergström, chef Golfens IT-system
Marcus Norman, sportchef
Mathias Resare, marknadschef
Ove Ellemark, kommunikationschef
 

För mer information, vänligen kontakta

Gunnar Håkansson, generalsekreterare Svenska Golfförbundet
gunnar.hakansson@golf.se, 08-622 15 25

Marcus Norman, sportchef Svenska Golfförbundet
marcus.norman@golf.s070-790 97 72