550 000 kronor till rehabprojekt med golf och bowling

Golfförbundet och Bowlingförbundet beviljas medel ur Framåtfonden för ett gemensamt initiativ för att inkludera golf och bowling i rehabiliteringen av personer med fysisk funktionsnedsättning.

Bilden: Gunnar Håkansson, generalsekreterare Svenska Golfförbundet, och Lena Sulkanen, generalsekreterare Svenska Bowlingförbundet, mottar checken från Framåtfonden som ska bidra till ett friskare och socialare liv för personer med funktionsnedsättning. Foto: Erik Simander/Bildbyrån

Framåtfonden är en del av projektet Framåt för fler i rörelse, initierat av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet med målsättningen att förbättra folkhälsan. Idag har listan över specialidrottsförbund som beviljas medel 2019 tillkännagivits, där Svenska Golfförbundet (SGF) och Svenska Bowlingförbundet (SvBF) tilldelats 550 000 kronor för projektet ”Ja! Tillsammans för ökad livskvalitet”. 

– Det är verkligen glädjande att Framåtfonden möjliggör för oss att tillsammans med bowlingen fokusera på personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Jag är övertygad om att idrotten kan vara en samarbetspartner till fysioterapeuter i patienternas rehabiliteringsprocess, säger John Lindberg, projektledare på Svenska Golfförbundet.

– Förra veckan deltog vi med en monter under Fysioterapeuternas kongress i Stockholm och fick god respons på upplägget. Många fysioterapeuter visade intresse vilket känns riktigt roligt, säger John Lindberg.

Både golfen och bowlingen bedriver verksamhet riktad till personer med fysisk och intellektuell / NPF funktionsnedsättning. Den är dock främst tävlingsinriktad och nu inleder vi tillsammans projektet som ska göra att fler personer med fysisk funktionsnedsättning kan erbjudas året runt-verksamhet på golfklubbar och bowlinghallar.

Målet är att starta regelbunden träning året runt på 6–8 orter med fysioterapeuter och tränare från bowlingen och golfen. Träningen kommer att vara tydlig, flexibel och individanpassad, vilket är extra viktigt för personer med någon form av funktionsnedsättning. Ökad rörelseförståelse kommer att vara centralt i träningen. Först görs övningar på individnivå för att öka deltagarnas balans, koordination och motorik, för att sedan träna på de specifika rörelsemönstren i bowling och golf – slå på bollen eller rulla klotet. 

För mer information, kontakta:
John Lindberg, projektledare Svenska Golfförbundet
070-6877311, john.lindberg@golf.se
 

Specialidrottsförbund som beviljas medel ur Framåtfonden 2019:

– Bandyförbundet – 3 mot 3
– Brottningsförbundet – Wrestfit
– Cricketförbundet – Familjecricket
– Curlingförbundet – Mini-curling
– Friidrottsförbundet – Run All Around
– Fotbollförbundet – Gåfotboll
– Golfförbundet och Bowlingförbundet – JA! Tillsammans för ökad livskvalitet
– Innebandyförbundet – Innebandy Flex
– Motionsidrottsförbundet – Pickleball
– Skateboardförbundet – Family On Board
– Triathlonförbundet – Try Triathlon

Läs hela pressmeddelandet hos Riksidrottsförbundet
 

Mer om Framåtfonden:

Framåtfonden ger nya, obeprövade aktiviteter möjlighet att växa och nå fler. Målsättningen är att förbättra folkhälsan genom att få fler i rörelse. Sedan starten har Svenska Spel och Riksidrottsförbundet beviljat knappt 19 miljoner kronor ur Framåtfonden. Tillsammans med specialidrottsförbunden och deras föreningar har man genomfört hundratals aktiveringar med målet att inspirera och få fler att röra på sig. Svenska Spel och Riksidrottsförbundet uppskattar nu att fler än 100 000 barn, unga, vuxna och äldre har kommit i rörelse genom aktiviteterna. Framåtfonden ökar från 7,3 miljoner kronor till 8,4 miljoner kronor under 2019 års ansökningsperiod. Ökningen möjliggör finansiering av fler projekt. Läs mer.