Miljöexperiment på Loftahammar

Loftahammars GK ska sprida ut biokol på banan för att mäta hur fosfor och kväve tas upp. Klubben har fått bidrag av länsstyrelsen till projektet.

Snabbfakta

Antal hål: 9
Invald i SGF: 2002

Syfte med projektet

Ett försöksprojekt för att mäta hur biokol kan fånga upp olika ämnen genom att sprida biokolet  på grönytor som golfbanor, parker och lekytor.

Så gjorde Loftahammars GK

Genom ett bidrag från länsstyrelsen på 25 000 kronor ska klubben sprida ut biokol på några ytor på banan under våren, för att mäta hur fosfor och kväve kan fångas upp. Mätningar kommer att göras på tre specifika ytor för att se hur stor påverkan det har på gräset och hur effektivt olika ämnen fångas upp. Försöken ska förhoppningsvis leda till att metoden kan användas på alla typer av gräsytor som parker, lekplatser och idrottsanläggningar.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd