Ekerums nya naturliga look

Insekter och fåglar minglar tillsammans med spelarna i ett öppet landskap. Hotade arter bevaras och golfarna får samspela med naturen. Banan ”Långe Jan” på Ekerum Resort Öland fick en översyn med naturen i fokus.

På bilderna ovan syns förändringen på banan från december 2014, maj 2015 till hösten 2015. Foto: Ekerum Resort Öland

Mark under arbete! Så såg det ut på 25-årsjubilerande Ekerum Resort Öland i vintras när spadar och skopor satts i marken på slingan Långe Jan. Ett halvår senare, den 17 juni, invigdes den färdiga banan med både en ny biologisk mångfald och en förbättrad spelupplevelse.

– Vi har kört bort 2 500 lastbilar med matjord från ruffarna och grävt ner till det naturliga sandlagret under matjorden. Där har tusentals för Öland unika växter planterats. Närmast fairway är det öppen sand ett antal meter för att mötas av de glesa torrängarna. Alla 18 fairways är omshapade för att skapa nya spellinjer. 16 tees har flyttats eller lyfts för att bättre kunna visualisera linjen från tee, berättar Ekerums vd Magnus Lagerlöf.

Tre hektar av den öppna sandmarken på banan såddes med frö från torrängsväxter. Tusentals ängsväxter planterades samtidigt som gräsmark brändes. Länsstyrelsens experter på botanik bidrog med kunskaper.

– Vi var redan i kontakt med länsstyrelsen gällande ett naturvårdsavtal för skötsel av den unika skogsmiljön på Ekerum när så pratet om det naturliga Öland med sandmarkerna ovan kalkstenen kom upp, berättar Magnus Lagerlöf.

Resultatet har blivit en mer öppen golfbana där hårt packad sand tagit plats som en del i spelstrategin när ruffarna grävdes upp. Greenerna har dock kvar sin karakteristiska stämpel satt av ursprungsarkitekten Peter Nordwall. Men ombyggnationen av banan i vintras och våras stod arkitekten Christian Lundin för som inspirerats av US Open-banan Pinehurst No 2 med en liknande naturlig design.

Långe Jan, vars banguide också den bjuder på en naturlektion, har nu fått en tydligare definition som hedbana, medan Långe Erik är av mer klassiskt parksnitt. Omgörningen hade flera syften, menar Magnus Lagerlöf.

– Vi har tagit ett hållbart ansvar för miljön för framtida generationer genom att skapa habitat för hotade arter och därigenom främja åtgärder för fortsatt pollinering av växter. Ett nytt bevattningssystem som hushållar bättre med vattnet, som ju är en bristvara på solsäkra Öland, var också en del. Och även att bibehålla attraktionskraften hos Ekerum som Sveriges största golfbesöksmål. Man måste utveckla och förbättra sig kontinuerligt för att kunna ligga steget före och bemöta en ökad konkurrens.

Banan bjuder nu på två val från tee, ett lite djärvare, ett lite säkrare, och spelplanen kan läggas upp enligt egen önskad utmaning och kompetens. Det nya bevattningssystemet kommer inte att användas på de torra markområdena utan där rår väderleken. Sanden blir ett naturligt inslag som golfarna får slå bollen ifrån, om slagen går snett. Det finns elva hektar sandmarker och i området vid Halltorps hage står ekar med över 600 år på nacken. Där lever även den hotade skalbaggen ekbocken och här har rödlistade arter fått en fristad, liksom insekter och sällsynta fåglar.

Projektet är helt unikt och ett bevis på att även golfen kan ta ett samhällsansvar.

Vid grävarbetet avslöjades en del andra skatter när arkeologerna hittade fornlämningar från bronsåldern. Även där var länsstyrelsens experter med och bidrog med kunskaper.

– Projektet är helt unikt och ett bevis på att även golfen på klubbnivå kan ta ett samhällsansvar med miljö- och hållbarhetsperspektiv. Att det går att kombinera en kommersiell drift och attraktivitet med ett unikt naturvårdsarbete är av yttersta vikt, säger Magnus Lagerlöf.

Det blev ett lyckat samarbete mellan golfanläggningen och länsstyrelsen i Kalmar. Viss finansiering kom via medel från Landsbygdsprogrammet i Kalmar, som länsstyrelsen bidrog med. Resten har Ekerum Resort Öland stått för, klubbmedlemmarna har inte behövt betala för den nya naturliga looken där natur och kultur förenats.

Fotnot: I november 2017 fick Ekerum Resort pris som världens mest miljövänliga golfanläggning och utsågs till Sveriges bästa golfhotell vid World Golf Awards på La Manga, Spanien. 

Text: Sylvia Luther