S:t Arild stöder sponsorerna

S:t Arild GK har tillsammans med fem andra regionala klubbar ett sponsorsamarbete som ger mervärde till företagen.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1988
Projekt påbörjat: 2013

Syfte med projektet

Genom samarbetet kan företagen samlas och utbyta erfarenheter vid sex olika tillfällen under året.

Så gjorde S:t Arilds GK

Sponsorsamarbetet med de fem regionala klubbarna startade 2013. Från och med 2016 kommer varje klubb att ha en egen sponsordag där företagen träffas, spelar golf och utbyter erfarenheter. Respektive klubbs sponsorer betalar ett gemensamt överenskommet tillägg till sponsorpaketen. Syftet är att öka attraktionskraften för företag att sponsra golfklubben.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.