Öijareds servicekoncept en succé

Öijared G&CC låter alla anställda och övriga ledare genomgå en kortare utbildning i service och bemötande. Det ska ge nöjda medlemmar och gäster.

Snabbfakta

Antal hål: 54
Invald i SGF: 1958

Resultat av projektet

Ett ökat fokus på service och bemötande kan mätas genom en bättre nöjdhet bland medlemmar och gäster.

Så gjorde Öijared GK

Öijared har under ett par år, sedan anläggningsdriften togs över av ägarna, arbetat medvetet med ett servicekoncept. Man låter alla anställda gå igenom en kortare utbildning inom service. 

Målsättningen är att göra tydligt hur man uppträder och bemöter kunden på ett proffsigt sätt. Genom kontinuerliga mätningar via Agolf kan anläggningen se successiva förbättringar både gentemot egna medlemmar och externa gäster.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.