Marknadstips från Falkenberg

Varje år genomför Falkenbergs GK en tipspromenad och julmarknad för allmänheten som genererar ett stort intresse.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1949
Projekt genomfört: 2013
Beräknad vinst: Ca 50 000/år

Syfte med projektet

Att ge allmänheten möjlighet att besöka klubben för en trevlig samvaro som inte är kopplad med golfen. 

Så gjorde Falkenbergs GK 

För att öppna Falkenbergs GK för allmänheten anordnas bland annat en årlig tipspromenad före jul i samarbete med lokala företag, med en tillhörande mindre julmarknad. Vissa år har man anordnat en mindre golftävling över nio hål i samband med dessa event.

I övrigt genomför man en viss skötsel av medlemmars gräsmattor, något som organiseras av klubbens idrottskommitté.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.