Lönebidrag till Carlskrona

Carlskrona GK har enbart heltidsanställd personal, delvis beroende på möjligheten till lönebidrag. Det har givit bättre service och minskade kostnader.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1907

Syfte med projektet

Genom att enbart ha heltidsanställd personal, delvis med årsarbetstid, uppnås bättre service, kontinuitet och möjlighet att effektivisera resurserna.

Så gjorde Carlskrona GK

Samtliga tolv anställda på klubben är heltidsanställda, varav sju via lönebidrag. Klubbchefen är 50 % KC och 50 % Pro. Man jobbar på många av tjänsterna med årsarbetstid där arbetstiden förläggs efter säsong.

Upplevelsen är att man har en bättre personalsammanhållning, kan utnyttja resurserna mer effektivt med överlappning mellan de olika arbetsområdena. Man upplever att servicegraden har blivit högre och man har minskat omkostnaderna. Möjligheten att genomföra detta är beroende av att klubben kan få lönebidrag.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.