Företagsträffar på Lydinge Golf

Lydinge har byggt upp ett nätverk med lokala företag utan koppling till golfen, som via företagspaket träffas regelbundet, bygger nätverk och får nya kunder.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 2004

Syfte med projektet

De regelbundna företagsträffarna utan koppling till golfen har skapat en betydande merintäkt för golfklubben samt möjlighet till nya golfsponsorer.

Så gjorde Lydinge Golf

Lydinge har startat en annorlunda Business Club. De har skapat ett affärsnätverk där ägarna till Lydinge Golf är initiativtagare till företagsträffar och tar fram ett företagspaket till alla typer av företag, som inte inkluderar golf. De har regelbundna träffar där man växlar bordsgrannar, så att alla får träffa alla samt skapa nya kontakter och kunder. Projektet har fått mycket positiv respons och det har även genererat nya golfsponsorer, konferenser och företagsevenemang. 

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.