Vikten av att underhålla spelytan

Det mest avgörande för att skapa bra spelytor är att det organiska materialet i ytan är under kontroll. Det jag menar med kontroll, är att det onedbrutna organiska materialet (en mix av framförallt vissna blad, utlöpare och skott) inte ansamlas i ytan, utan att materialet brytas ner så fort som möjligt.

Om ytorna är uppbyggda på sand ska det organiska materialet blandas upp med sand. En modern green är uppbyggd av sand med en inblandning av ca 2% organiskt material. Det organiska materialet är mycket viktigt för nyttoorganismer, binda näring och materialets förmåga att binda rätt mängd vatten.

Målet ska vara att bibehålla den procentuella fördelningen mellan sand och organiskt material. Blir det för mycket organiskt material, blir marken syrefattig, mjuk, sjukdomskänslig och håller för mycket fukt.

Dressning

När vi dressar greener gör vi detta framförallt för att bibehålla det procentuella förhållandet mellan sand och organiskt material. Vi får dessutom jämnare och fastare greener att putta på. Sand är fantastiskt.

När vi dressar med sand behandlar vi 100% av greenytan. Det är därför sand är det viktigaste av allt att tillföra en green.

Övrigt underhåll

Vad gör vi mer med greenytan för att skapa de rätt förutsättningar? Vi borstar, vertikalskär ytligt och djupt. Vi luftar med knivar, solida pinnar av olika slag. Allt detta gör vi för att underhålla de rätta förutsättningarna i marken, långsiktigt krävs detta för att behålla en bra spelbarhet i form av jämna och fasta ytor.

Bra profil utan skikt i ytan:

Om vi inte bibehåller den rätta fördelningen mellan sand och organiskt material, utan andelen organiskt onedbrutet material blir för hög måste vi ta till kraftigare insatser som hålpipsluftning eller riktigt djup vertikalskärning.

Någon eller några gånger per säsong missas oftast den perfekta tajmingen och vi får ofta ett litet skikt av en för stor del organiskt material. Dessa små skikt kan vi ofta komma åt genom en hålpipsluftning eller djupvertikalskärning vilket många gör någon gång per år. 

Problemen som uppstår när vi inte tar hand om obalansen när den är i ytan, är att det nästan är omöjligt att komma åt ett skikt helt o hållet då det har lagts på ny dressand och skiktet ligger under ytan.

Profil med skikt:

En normal hålpipsluftning tar bort mellan 2–5 % av hela ytan. Här är ett par exempel: Hålpipsluftning med 12,7 mm pipor som slår ner med 5 cm mellanrum tar bort 4,91 % av ytan. Hålpipsluftning med 9,5 mm pipor som slår ner på samma avstånd tar bort 2,76 %.

I dessa exempel återstår det mellan ca 95–98 % av skiktet som inte är behandlat. Tänk då att om ett skikt under ytan behöver tas bort kommer det behövas hålpipsluftas mellan 20–36 gånger för att få bort hela skiktet, förutsatt att varje luftning slår ner på ett område som inte behandlats tidigare. Detta är naturligtvis helt omöjligt att lyckas med.

För golfaren 

Nästa gång ni ser dressare, vertikalskärare, luftare eller en borste ute på banan ska ni veta att banpersonalen gör allt för greenens bästa och i rätt tid. Detta är underhållet som gör att greenerna kan hållas spelbara och hälsosamma både här och nu och i framtiden.

Om greenerna behövt hålpipsluftas eller djupvertikalskäras görs detta oftast för att det nästan är omöjligt att inte få ett skikt i ytan under en hel säsong.

För banansvariga och banpersonal 

Tumma aldrig på det dagliga underhållet, var stolta över det ni gör, men glöm inte att informera era medlemmar och gäster om vad ni planerar att göra och vad som har gjorts. Information till medlemmar och gäster är A&O för att lyckas.