Vattenseminarie

Har ni koll på vattenförsörjningen och tillräckligt med vatten för ännu en torrperiod ?

Såg er bevattningsdamm ut så här 2018? Läs då vidare i texten för att lära er mer om dammar och vattenförsörjning

Det är viktigt att veta sin bevattningssituation, speciellt nu när 2019 hittills har startat utan nederbörd och med extremt låga vattentillgångar efter ett torrt och varmt 2018.

SGF:s bankonsulenter Peter Edman och Kim Sintorn arrangerade därför tillsamman med tjänstemän på länsstyrelsen i Västra Götaland en informationsträff på Albatross GK i Göteborg där de redogjorde för vilka möjligheter och krav som gäller för uttag av vatten. Ett 40-tal intresserade från klubbar i västra Sverige deltog på mötet och gick förhoppningsvis klokare därifrån.

Tjänstemännen från länsstyrelsen gick kort igenom regler och förutsättningar för att få ta ut vatten. Det kan ske på olika sätt, allt från uttag utan krångliga processer, via anmälan, tillstånd och vattendom beroende på banans förutsättningar. Mötet avslutades med en frågestund där de flesta relevanta frågorna avhandlades.

Motsvarande möte gjordes i Stockholm tidigare i under våren.

Presentationer och fakta finns att läsa på https://golf.se/globalassets/klubb-och-anlaggning/banskotsel/bevattning/lansstyrelsen-om-vattendom-pa-klubb.pdf 

För mer info. kontakta en vattenhandläggare på er Länsstyrelse.