Robotskötsel av all fairway och semiruff!

Nu har Skövde GK på sin Norra bana (9 hål) sina 32 robotar i gång. Dessa sköter alla banans fairway- och semiruff ytor. Efter en hel del planering av utplacering av laddstationer, ledningsdragning och ytindelning, rullar robotarna på banan. När planeringen och grundjobbet är klart, styr robotarna själv sin klippfrekvens. Mätning av motstånd i respektive enhet vid klippning påverkar strömförbrukningen och kan på så sätt korrigera klippfrekvensen på de olika ytorna. Klipp höjd och andra inställningar sköts centralt, så varje enhet har inga inställningar utan bara en av / på knapp.

Efter några veckors ”intrimning” av systemet, fungerar klippning av 14 ha fairway och semiruff bra. Den direkta service som görs är knivbyte varje vecka (fairway) och var 3 vecka (semiruff).

Intressant teknik som funkar väl redan idag, men utvecklingen inom detta område går snabbt och potentialen är stor. Vi återkommer senare under säsongen när vi har mer fakta om prestanda och effekt på gräsytorna. Nedan ser ni lite bilder från Skövde GK.