Etapp 2

Bloggen har tidigare skrivit om Mjölbys Golfklubb projekt att byta ut sin bevattning. Nu är man mitt inne i etapp två vilket omfattar hål 5–9. Man byter ut alla ledningar, kablar och sätter nya ”back to back” spridare på greenerna. Dessutom kommer man uppgradera hela pumphuset till nästa år. Syftet är att säkerhetsställa funktionen på systemet samt minska vattenåtgången (dvs effektivare bevattningssystem=mindre vattenåtgång!)

En sak man lärt sig efter förra etappen var att man numera kedjegräver alla schakt istället för grävmaskin, effektivare och skonsammare mot marken. Förutom detta har man nu också optimerat placeringen av spridarna och på så vis kan man vattna större ytor med mindre antal spridare. Så här skriver Peter Irebrink till mig:  vi tänkte till lite extra i år med tanke på back to back, istället för att i ren slentrian (som vi med facit i hand kanske gjorde förra året) sätta dubbla spridare överallt runt greenerna har vi i valt att flytta en hel del av dessa extra spridare för att kunna vattna ännu större foregreenytor samt ytor som är lite mer perifera men med mycket gångtrafik/ slitage och är mer torra. Man lär sig alltid något på vägen……

Nya spridare intalleras av entreprenör 

En smart idé man också gör är att man tar tillvara på alla uppgrävda jordmassor för att bygga ”nya” främre tees på banan, en riktigt ”win-win” deal och en väldigt bra satsning! Återigen har man hjälp av ideella medlemmar som återfyller alla uppgrävda schakt!

 Schaktmassor till nytt främre tee, till våren kommer det finplaneras och växtbädd kommer läggas på!

Några tappra medlemmar hjälper till att återfylla!