Introduktionskurs för banpersonal

Introduktionskurs under "vinterförhållanden" på Ekarnas GK

Under 2 dagar har 27 banarbetare från främst Västergötland, Bohuslän-dal, men även från Göteborg och Halland deltagit i en Introduktionskurs inför årets skötselsäsong. Variationen i gruppen var stor, allt från de som jobbat några dagar på banan till de som jobbat flera säsonger, olika erfarenhet är en styrka då det ger bra diskussioner. De 2 dagarna var uppdelade på ca 50% på sal (under snöfallet) och ca 50% ute på banan och i maskinhallen.

Vi tackar Janne. Andersson och Ekarnas GK för bra för att vi fick vara på er fina anläggning.

Detta var vad som mötte de 27 deltagarna på kursen den 26/4. Ett vackert snöfall!!!

Peter Edman och Kim Sintorn