Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel. I den största moderniseringen sedan 1952 har 34 regler blivit 24, som är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och har fokus på speltempo.

(För informations- och utbildningsmaterial om regler för golfklubbar och distrikt, klicka här.)

Covid-19: ordinarie golfregler från 1 juni 2021

Från och med 1 juni 2021 ska samtliga tävlings- och handicapronder återigen spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

Under början av 2020 fanns möjlighet för golfklubbar att införa vissa coronarelaterade undantag till golfreglerna som sammanställts av SGF:s regelkommitté. Nu återgår reglerna dock till det normala.

Det innebär att du inte får lägesförbättra i bunkrar och du ska kratta efter ditt slag. Det är valfritt att ta ur flaggstången, hålet får inte längre göras grundare med plastring etc. och vid tävling ska spelare och markör fylla i och signera scorekortet enligt Regel 3.3b.

I Regler för golfspel 2019 får du bland annat:

 • putta med flaggstången i hål

 • laga spikmärken på green

 • leta boll i max tre minuter

 • plocka bort lösa naturföremål överallt

 • grunda klubban i röda och gula pliktområden

 • en uppmuntran att spela i fel ordning för att spara tid

 • byta boll när du droppar

...och du får ingen plikt om du råkar:

 • träffa dig själv eller din utrustning med bollen

 • slå ett dubbelslag

 • rubba din boll medan du letar

 • rubba din boll på green

Boken regler för golfspel

Läs.

Regelboken i tryckt format finns att beställa i golfbokhandeln. Pris: 39 kr. Den digitala regelboken på svenska hittar du på R&A:s hemsida.

Bild på regelappen

Ladda ner.

Regelboken finns som gratis mobilapp till Android och iPhone. Ladda ner Rules of Golf 2019 så har du alltid reglerna nära tillhands. Dessutom kan du testa dina regelkunskaper i ett quiz som du hittar i appen.

Youtube-kanalen

Titta.

Svenska Golfförbundets Youtube-kanal finns 24 filmer med de viktigaste regelnyheterna.

Bild från Regelpodden

Lyssna.

Podden för dig som är nyfiken på golfreglerna och varför de är utformade som de är. De första avsnitten av totalt tio finns på Spotify, iTunes och Acast

Om du klickar på en bild hamnar du i regelboken och kan läsa mer om den regel bilden visar.

Regler för golfspel

Regler för golfspel är det regelverk som kallas "golfreglerna", alltså de regler som styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan tänkas uppkomma i samband med golfspel och syftar till att, i varje fall till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt.  

Regler för golfspel utformas och beslutas av Royal & Ancient (R&A) tillsammans med United States Golf Association (USGA). Reglerna gäller i hela världen och större eller mindre revideringar görs oftast vart fjärde år.

Tolkningar och klargöranden

Regler för golfspel 2019 - Definitoner inkl. tolkningar (jan 2021)

Regler för golfspel 2019 - Tolkningar regler (jan 2021)

Regler för golfspel 2019 - Klargöranden från R&A (jan 2021)

 

Spel- och tävlingshandboken 2020 (pdf)

Vid frågor, kontakta i första hand regelansvarig på din golfklubb.

Skiss av en porträttbild.