Från och med 1 mars 2020 har vi ett nytt handicapsystem i Sverige. Här får du fakta om hur det fungerar, vad det innebär för dig och svar på vanliga frågor.

PCC-beräkningen avstängd tills vidare

Från och med 20 maj 2020 och tills vidare har funktionen Playing Conditions Calculation (PCC) stängts av. Din rond beräknas nu direkt efter att du registrerat den, med PCC satt till noll. Du ser din nya handicap i Min Golf vanligtvis inom några minuter. 

Läs mer om bakgrunden till beslutet

Världshandicapsystemet

Logotyp för världshandicapsystemet World Handicap System

Den 1 mars 2020 infördes världshandicapsystemet i Sverige, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. 

Scrolla ner för information om hur världshandicapen fungerar, få svar på vanliga frågor samt möjlighet att lära dig mer genom vår kostnadsfria onlineutbildning.

Spela och registrera som vanligt

När du ska spela gör du precis som tidigare – kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa.

Registrera sedan ronden – bra som dålig – i Min Golf. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogeyscore. 

Systemet räknar ut din nya exakta handicap. När det är klart, vanligtvis inom några minuter, kan du se den i Min Golf. Du får också ett mejl med din exakta handicap, oavsett om den ändrats eller inte.

OBS: Har du råkat göra något fel när du registrerade ronden? Kontakta handicapkommittén på din hemmaklubb så hjälper de dig.

Lär dig mer

Skärmdump från onlineutbildning om världshandicap.

Onlineutbildning

I vår kostnadsfria onlineutbildning kan du lära dig grunderna i världshandicapsystemet i din egen takt. Du som vill lära dig mer kan också djupdyka i funktioner och beräkningar. 

Utbildningen är tillgänglig för alla och du behöver inte logga in.

Frågor & svar

Längst ner på sidan hittar du svar på vanliga frågor kring övergången, beräkningar, registrering, utlandsspel med mera. Har du specifika frågor som gäller just din handicap, kontakta handicapkommittén på din hemmaklubb.

Handicapregler 2020

Vill du veta hur världshandicapsystemet fungerar i detalj kan du ladda ner den kompletta regelboken på svenska. Mer information finns också på den globala sidan whs.com, som drivs av de två stora golforganisationerna R&A och USGA.

Ladda ner regelboken här

Grunderna i världshandicapsystemet

 • Ett snittsystem. Din exakta handicap är genomsnittet av de upp till åtta bästa av dina upp till 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf. 

 • Max exakt handicap är 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

 • Det finns inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

 • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Några av fördelarna

 • Mer rättvisande. Snittsystemet reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.

 • Kortare ronder. Du får registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar när du inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

 • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor, oavsett land.

Lyssna

Svensk Golf podcast.

I ett avsnitt av Svensk Golfs podcast får du veta mer om det nya handicapsystemet, bakgrunden till det och hur det fungerar. Medverkar gör Claes Grönberg, handicapansvarig på Svenska Golfförbundet, i samtal med Jesper Johansson och CM Hellsten från Svensk Golf. Lyssna här.

Läs

I senaste numret av tidningen Golfa! finns en artikel som sammanfattar världshandicapsystemet utifrån de vanligaste frågorna. Läs här.

Frågor och svar

Nedan hittar du svar på ett antal vanliga frågor kring världshandicapsystemet, fördelat på olika kategorier. Hittar du inte svaret på din fråga, eller om du har specifika frågor kring just din handicap, kontakta handicapkommittén på din hemmaklubb.

Frågor rörande beräkningar och funktioner:

 1. Hur räknas min exakta handicap ut i det nya systemet?
 2. Grundregeln i världshandicapsystemet är att din exakta handicap är genomsnittet av de åtta bästa handicapresultaten av dina tjugo senast registrerade ronder. En siffra med ett decimaltal.

  Har du färre än 20 ronder registrerade beräknas snittet på färre ronder, enligt en särskild beräkningstabell (läs mer här).

  Beräkningen av din exakta handicap görs automatiskt i systemet, och snittet räknas om varje gång när du registrerar en handicaprond i Min Golf.

  Om ronden du registrerade går in bland de åtta bästa, eller om ronden som föll bort från de 20 senaste var bland de åtta bästa, blir det ett nytt genomsnitt. Du får då en ny exakt handicap.

  Lär dig mer

  Gå gärna vår kostnadsfria onlineutbildning om världshandicapen för mer information. I Del 3, avsnitt 7: Räkna ut din handicap går vi igenom hur beräkningarna fungerar. Till utbildningen

 3. Vad beräknas genomsnittet på?
 4. Din exakta handicap beräknas på ett snitt av dina bästa handicapresultat, upp till de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Har du färre än 20 ronder registrerade beräknas snittet på färre ronder enligt beräkningstabellen nedan. 

  Handicapresultatet är ett tal med en decimal som motsvarar det exakta handicap du faktiskt spelade på den ronden (se detaljerad definition).

  Systemet räknar ut handicapresultatet efter att du har registrerat ronden. Du ser handicapresultatet på alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

  Beräkningstabell

  Antal handicapronder Handicapresultat som används i beräkningen av exakt handicap Justering
  20 Medelvärdet av lägsta 8 0
  19 Medelvärdet av lägsta 7 0
  17–18 Medelvärdet av lägsta 6 0
  15–16 Medelvärdet av lägsta 5 0
  12–14 Medelvärdet av lägsta 4 0
  9–11 Medelvärdet av lägsta 3 0
  7–8 Medelvärdet av lägsta 2 0
  6 Medelvärdet av lägsta 2 -1
  5 Lägsta 1 0
  4 Lägsta 1 -1
  1–3 Lägsta 1 -2
 5. Varför stämmer inte mitt snitt när jag kontrollräknar?
 6. Världshandicapsystemet är ett omfattande regelverk med en hel del funktioner och beräkningar som automatiskt görs av systemet utan att du ser det.

  Om du enbart manuellt räknar ut din exakta handicap utifrån grundregeln med snittet av dina åtta bästa handicapresultat, kan dessa funktioner göra att snittet verkar fel, även om det är korrekt enligt handicapreglerna.

  Här är tre exempel du kan kolla om de kanske gäller för dig:

  Du har färre än 20 registrerade ronder

  Det första du behöver kontrollera är att du räknar snittet på rätt antal ronder. Har du 20 registrerade ronder beräknas det på dina åtta bästa handicapresultat. Har du däremot färre ronder räknas snittet på färre antal ronder enligt en beräkningstabell.

  Vill du kontrollera snittet du har i Min Golf behöver du då räkna utifrån denna beräkningstabell. Du hittar tabellen samt mer information här.

  Cap-funktionen har trätt in

  Cap är en funktion, som gör att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna löpande. Cap fungerar i två steg där en höjning antingen bromsar in (Mjuk cap) eller helt stannar (Hård cap).

  Om du omfattas av cap-funktionen syns det som en symbol bredvid din exakta handicap i Min Golf. Klickar du på symbolen ser du också om du har mjuk eller hård cap. Läs mer om funktionen här.

  Du har en eller flera justeringar aktiva

  Det finns två funktioner som kan ge justeringar på dina handicapresultat – Extraordinär score samt Kommittéjustering.

  Har du en justering aktiv ser du det justerade handicapresultatet i Min Golf. Det faktiska handicapresultatet för ronden ser du om du klickar på ronden. Snittet för exakt handicap beräknas på de justerade handicapresultaten. Läs mer om funktionerna här.

  Om det ändå inte verkar stämma?

  Har du minst 20 registrerade ronder, inte omfattas av cap-funktionen och inte har några justeringar, men genomsnittet av dina åtta bästa handicapresultat ändå inte stämmer med din exakta handicap? Kontakta då handicapkommittén på din hemmaklubb.

 7. Vad händer om jag inte har 20 registrerade handicapronder?
 8. Då beräknas snittet på ett färre antal ronder, med hänsyn till det antal ronder du har registrerat. Nedan ser du beräkningstabellen över hur snittet beräknas beroende på hur många registrerade ronder du har totalt.

  Du ser också att det kan bli en justering med -1,0 eller -2,0 vid vissa antal ronder. Syftet med den är att det kan finnas en bättre spelstandard "gömd" när underlaget bygger på så få ronder. Ju fler ronder du registrerar, bra som dåliga, desto mer aktuell och rättvisande blir din världshandicap.

  Beräkningstabell

  Antal handicapronder Handicapresultat som används i beräkningen av exakt handicap Justering
  20 Medelvärdet av lägsta 8 0
  19 Medelvärdet av lägsta 7 0
  17–18 Medelvärdet av lägsta 6 0
  15–16 Medelvärdet av lägsta 5 0
  12–14 Medelvärdet av lägsta 4 0
  9–11 Medelvärdet av lägsta 3 0
  7–8 Medelvärdet av lägsta 2 0
  6 Medelvärdet av lägsta 2 -1
  5 Lägsta 1 0
  4 Lägsta 1 -1
  1–3 Lägsta 1 -2
 9. Kan mina ”20 senaste” bestå av hur gamla ronder som helst?
 10. Ja, dock ej äldre än från den 1 januari 2017.

 11. Hur beräknas handicapresultat?
 12. Ditt handicapresultat räknas ut automatiskt av systemet när du registrerar din rond i Min Golf. Du som är extra intresserad kan se de exakta formlerna samt definitioner av begreppen nedan.

  Tips! Du kan också gå vår kostnadsfria onlineutbildning som går igenom formlerna och beräkningarna i Del 3, Avsnitt 8: Räkna ut handicapresultatet. Till utbildningen.

  Formler för handicapresultat

  Bruttoscore

  Om du registrerat bruttoslag hål för hål används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

  Poängbogey

  Om du registrerat en total poängbogeyscore används denna formel: 
  Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)

  Definitioner:

  Handicapresultat 

  Det resultat du uppnått på en given bana på en given dag. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och banans course rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC. Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet. Värdet räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

  Slopevärde 

  En indikation på en golfbanas relativa svårighetsgrad från en specifik tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare. På en bana med slopevärde 113 (riktvärde) får en scratchspelare och en bogeyspelare samma spelhandicap relativt till sin exakta handicap. Till exempel en scratchspelare med 0,0 får spelhandicap 2 och en bogeyspelare med 20,0 får spelhandicap 22.

  Course Rating (CR)

  Ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

  Nettodubbelbogey 

  Hålets par + eventuella handicapslag på det hålet + 2. Samma som 0 poäng i poängbogey. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål.

  Justerad bruttoscore 

  En spelares bruttoscore på hålet inklusive pliktslag, dock max nettodubbelbogey. En total justerad bruttoscore för ronden räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

  PCC 

  En statistisk beräkning av golfspelarnas resultat jämfört med deras handicap på en viss bana en viss dag. Den avgör om spelförhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer är banförhållanden, väderförhållanden och banuppsättning. PCC kan vara -1, 0 (ingen justering), +1, +2 eller +3. 

 13. Varför blev jag höjd efter en bra rond?
 14. Tidigare visste du exakt vad som skulle hända med din handicap när du räknat ut ditt poängbogeyresultat. Nu är det inte riktigt så.

  Numera kan du spela en rond på till exempel 36 poäng och ändå både höja eller sänka din exakta handicap. Här är två skäl varför:

  Poängbogey-/nettoscore kontra handicapresultat

  Världshandicapen bygger på ett så kallat handicapresultat. Till skillnad från poängbogey- eller nettoscore tar handicapresultatet även hänsyn till spelhandicap, course rating och slopevärde. Enkelt förklarat – hur lätt eller svår banan är ur ett banvärderingsperspektiv. 

  36 poäng på en bana kan alltså ge ett annat handicapresultat än 36 poäng på en annan bana. Systemet räknar ut handicapresultatet åt dig och du ser det i Min Golf.

  Ett snittsystem – ronden som föll bort spelar roll

  Eftersom världshandicapen är ett snittsystem (upp till de åtta bästa av dina upp till 20 senaste handicapresultat) har det även betydelse vilken rond som "faller bort" från de 20 senaste när du registrerar en ny rond.

  Om ronden som flyttades ner på 21 plats – och därmed inte räknas med i snittet längre – var ännu bättre än din nya rond blir ju snittet av de åtta bästa högre, även om du spelade din senaste rond på ett resultat på eller bättre än handicap.

  Du kan alltid se sina 20 senaste samt dina (upp till) åtta bästa ronder i Min Golf. Där ser du om handicapresultatet på ronden som föll bort var lägre (bättre) än på den du just registrerade.

  Vill du veta mer?

  Gå gärna igenom vår kostnadsfria onlineutbildning om världshandicapen. I Del 3, avsnitt 7: Räkna ut din handicap går vi igenom ett exempel på hur det fungerar för en spelare som blivit höjd efter en bra rond. Till utbildningen

 15. Vad är PCC (Playing Conditions Calculation)?
 16. OBS: PCC-funktionen är avstängd från och med 20 maj och tills vidare. 

  PCC (Playing Conditions Calculation) är en statistisk beräkning i datorsystemet som avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer.

  Exempel på sådana förhållanden är banförhållanden, väderförhållanden samt banuppsättning.

  PCC ersätter tidigare CBA (Computed Buffer Adjustement), men baseras numera på resultaten av både sällskapsronder och tävlingsronder som registrerats på den aktuella banan och dagen.

  Systemet jämför spelarnas resultat den dagen med deras exakta handicap. Skiljer det sig mycket görs en justering på alla spelares handicapresultat på den banan den dagen med mellan -1 och +3. Vid normala spelförhållanden blir PCC 0 (cirka 80–90 procent av alla dagar). 

  Du ser om det blivit någon PCC-justering i Min Golf, genom att klicka på ronden i scoredokumentationen och fälla ut detaljerad rondinformation.

  Tips! Du kan läsa mer om PCC i vår kostnadsfria onlineutbildning i Del 3, Avsnitt 11: Funktioner som förfinarTill utbildningen.

 17. Vad innebär funktionen cap (begränsning av handicaphöjning)?
 18. Funktionen cap innebär att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta handicap (LEH) under de senaste tolv månaderna löpande. Gränsen är samma för alla golfare, oavsett exakt handicap, men är endast aktuellt för spelare med minst 20 registrerade ronder i sin handicaphistorik.

  Cap fungerar i två steg där en höjning antingen bromsar in (Mjuk cap från 3,0 över LEH) eller helt stannar (Hård cap från 5,0 över LEH). 

  Manuell justering över cap-gränsen

  Klubbens handicapkommitté kan dock göra en manuell justering på allmän spelstandard som övergår cap-gränsen, till exempel av medicinska skäl. 

  Datumet för den manuella justeringen blir då en ny referenspunkt för lägsta exakta handicap, istället för tolv månader bakåt. Man kan säga att du får en "nystart", där din nya exakta handicap och nya lägsta exakta handicap sätts på samma siffra. Läs mer om manuell justering här.

  Tips! Du kan läsa mer om cap i vår kostnadsfria onlineutbildning som går igenom formlerna och beräkningarna i Del 3, Avsnitt 11: Funktioner som förfinar. Till utbildningen.

 19. Kan jag bli höjd över handicap 36,0?
 20. Ja, exakt handicap i världshandicapsystemet går från plushandicap till 54,0. Handicapgrupperna är borttagna och alla golfspelare tillhör en och samma kategori med samma förutsättningar.

  Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan. Spelare som har hcp 36,0–54,0 ska ses som riktiga golfare på samma sätt som de som har under 36,0. Det känns både riktigt och bra.

 21. Hur fungerar systemet om resultatet på ett hål stuckit iväg ordentligt?
 22. Ur ett handicapperspektiv räknar systemet maximalt nettodubbelbogey (samma som noll poäng i poängbogey) på det aktuella hålet, oavsett ditt faktiska antal slag eller om du inte hålat ut.

 23. Vad innebär en manuell justering av handicap?
 24. Handicapkommittén kan justera handicap uppåt och nedåt

  Din hemmaklubbs handicapkommitté kan göra en manuell justering av din handicap, uppåt eller nedåt. Justeringen baseras på allmän spelstandard, till exempel av medicinska skäl. En manuell justering innebär att du får en ny exakt handicap. Du ser justeringen i Min Golf.

  Kommittén kan göra justeringen vid den manuella handicaprevisionen som alla handicapkommittéer ska göra årligen, eller om du vidtalar handicapkommittén för att du tycker att din handicap inte stämmer med din allmänna spelstandard. 

  Ny "lägsta exakt handicap"

  Datumet för den manuella justeringen blir en ny referenspunkt för lägsta exakta handicap, istället för tolv månader bakåt. Man kan säga att du får en "nystart", där din nya exakta handicap och nya lägsta exakta handicap sätts på samma siffra.

  Lägsta exakta handicap har betydelse för cap-funktionen, som begränsar maximal höjning. Läs mer om cap här

 25. Blir det fortsatt en årlig handicaprevision?
 26. Den automatiska årsrevisionen som tidigare gjorts vid årsskiftet försvinner. Däremot kommer klubbens handicapkommitté att göra en manuell årsrevision på sina medlemmar.

  I denna revision kan de justera din handicap uppåt eller nedåt om behov finns, baserat på allmän spelstandard. Läs mer om manuell justering här

  Notering gällande manuell höjning och cap

  Funktionen cap innebär att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna löpande.* Handicapkommittén kan dock göra en manuell justering som övergår cap-gränsen, exempelvis av medicinska skäl.

  Om detta sker blir datumet för justeringen en ny referenspunkt för lägsta exakta handicap, istället för tolv månader bakåt. Läs mer om cap här.

 27. Finns begreppet tävlingshandicap kvar?
 28. Nej. En tävlingsledningen kan dock i sina tävlingsvillkor bestämma att en spelare måste ha ett minimiantal ronder i sin scoredokumentation för att få delta.

Frågor rörande registrering och Min Golf:

 1. Ska man registrera slag eller poäng i nya systemet?
 2. Du som spelare kan välja mellan att registrera bruttoslag hål för hål, eller ett totalt poängbogeyresultat. 

 3. Vilka spelformer räknas som handicapgrundande?
 4. Slagtävling, maxantal slag (slaggolf) och poängbogey är de spelformer som även fortsatt gäller för handicapgronder i Sverige.

 5. Hur ofta och när uppdateras min handicap?
 6. Din handicap beräknas direkt efter att du registrerat en rond i Min Golf. Så snart beräkningen är klar* ser du ronden och din nya handicap i Min Golf. Därefter får du ett mejl med din exakta handicap, oavsett om den har ändrats eller inte.

  *Tar vanligtvis några minuter, i enstaka fall längre tid.

  OBS: PCC-funktionen avstängd från och med 20 maj 2020!

  Nedan information gäller därför tills vidare inte. Samtliga ronder beräknas direkt, oavsett om du registrerar dem samma dag du spelat eller senare.  

  Registrerar du ronden samma dag du spelat syns din nya handicap i systemet följande dag. Detta eftersom datorsystemet gör en PCC-beräkning för aktuell bana och dag vid midnatt (se mer om PCC-beräkning här). 

 7. Går det att registrera 12-hålsronder?
 8. Ja, du kan registrera alla ronder där du spelat minst 9 hål. Såväl hela 18-hålsronder som 9-hålsronder och 12-hålsronder eller vilket antal som helst mellan 9–17 hål så länge du spelat dem i korrekt ordningsföljd. 

  Du fyller bara i de hål du spelat i Min Golf. Systemet räknar ut resten.

 9. Jag gjorde fel när jag registrerade en rond. Hur kan jag ta bort den?
 10. Det är handicapkommittén på din hemmaklubb som kan hjälpa till att makulera ronden om du råkat registrera fel. Kontaktuppgifter till dem finns oftast på klubbens hemsida. Annars, fråga hos kansliet.

  När de har makulerat ronden kan du registrera den igen, eller så kan klubben registrera den åt dig.

  Kronologisk ordning

  Kom ihåg att du måste registrera dina ronder i rätt ordning. Om den felaktigt registrerade ronden inte är din senaste rond måste handicapkommittén göra något av följande:

  ● Både ta bort den felaktiga ronden och de ronder du registrerat efter den. Sedan får du registrera om samtliga igen, i kronologisk ordning.

  ● Göra en manuell justering på din handicap (OBS: endast relevant om den felaktiga ronden kommer att påverka din handicap).

 11. Varför visar systemet ett annat resultat på ronden än jag registrerade?
 12. Gäller det en rond på 9–13 hål? 

  Då är det naturligt att du fått ett resultat som är lägre än du registrerade då systemet drar av ett poäng eller lägger till ett slag enligt nedan:

  Exempel niohålsrond:

  Bruttoslag hål för hål: Systemet lägger till nettopar på de ospelade nio hålen, plus ett slag
  Poängbogeytotal: Systemet lägger till 17 poäng på de ospelade nio hålen

  Exempel 10–13 hål:

  Bruttoslag hål för hål: Systemet skriver nettopar på varje ospelat hål, plus ett slag
  Poängbogeytotal: Systemet lägger till två poäng på varje ospelat hål, minus totalt ett poäng

  Gäller det en tävlingsrond före 1 mars 2020?

  Då kan din poängbogeytotal ha förändrats på grund av den tidigare CBA-funktionen. Läs mer här

  Står det "Just. hcp-resultat" i rubriken för kolumnen?

  Då har du fått ett justerat handicapresultat som kan göra att resultatet ser sämre (eller bättre) ut än det du registrerade. Läs mer i denna fråga.

  Stämmer inget av alternativen ovan?

  Kontakta då handicapkommittén på din hemmaklubb.

 13. Det står "Just. hcp-resultat" på mina ronder i Min Golf. Vad betyder det?
 14. Om det står "Just. hcp-resultat" som rubrik i den högra kolumnen i Min Golf så har du en justering aktiv på ett eller flera av dina handicapresultat. Snittet för exakt handicap beräknas på de justerade handicapresultaten.

  Två justeringsfunktioner

  Det finns två funktioner som kan ge dig ett justerat handicapresultat: Extraordinär score (justering nedåt) samt Kommittéjustering (justering uppåt eller nedåt).

  Om du klickar på ronden ser du det faktiska handicapresultatet för ronden. Klickar du på justeringen så får du fram vad det är för justering/ar som är gjord/a.

  Läs mer i det kompletta handicapregelverket

  Färre än 20 ronder

  Du kan också ha fått en justering (nedåt) om du har max sex registrerade ronder i din handicaphistorik. Detta enligt en beräkningstabell som du hittar här.

 15. När kommer hcp-ranking / hcp-tavla tillbaka i Min Golf?
 16. Bägge funktionerna finns med i planeringen och förväntas lanseras i Min Golf någon gång under 2020.

  I appen Min Golf Bokning kan du redan nu ta del av viss handicapranking. Ladda ner appen och gå in på fliken "HCP". Högst upp finns en lista med statistik där din handicap rankas i jämförelse med övriga Sverige och din hemmaklubb.

  Om HCP-ranking

  HCP-ranking är en jämförelse hur du ligger till enligt olika parametrar. T.ex. ålder, kön, distrikt m.m.

  Om HCP-tavla

  En lista över din hemmaklubbs medlemmars handicap. För att vara med på listan krävs att man inte har aktiverat inställningen för sekretess. Ditt namn syns dock inte i listan. 

 17. Kan jag registrera mina utlandsronder?
 18. Ja, vi rekommenderar att du registrerar så många ronder som möjligt, var i världen de än spelas.

  Alla ronder du spelar från och med 1 mars 2020, oavsett land, kan du registrera i Min Golf. Då kommer de att räknas med i beräkningen av din världshandicap.

  Du måste dock vara noga med att föra in rätt course rating, slope och par från den bana och tee du spelade. Det hittar du ofta på scorekortet eller på klubbens hemsida.

  Tips: Scorekortsappen Golf GameBook har dessa värden inlagda för majoriteten av alla världens banor. Ladda ner appen till mobilen (finns kostnadsfritt till iPhone och Android) och sök på banan du spelade.

 19. Är det obligatoriskt att registrera alla ronder?
 20. Det är aldrig obligatoriskt att registrera sin rond. Detta då en handicaprond måste spelas enligt golfreglerna.

  Ronder du spelar själv utan markör, träningsronder där du inte spelar enligt golfreglerna eller ronder då du spelat en spelform som inte är godkänd som handicaprond, får inte registreras i systemet.

  Vi uppmuntrar dock till att spela enligt golfreglerna och registrera så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Det ger dig en så rättvisande handicap som möjligt.

 21. Får man registrera endast en del av en rond, t.ex. de bästa 9 hålen i följd från en 18-hålsrunda?
 22. Nej. Samtliga hål som spelats ska registreras. Om du bara spelade 9 eller 12 hål går det bra att registrera dem som en handicapgrundande rond, men spelade du 18 hål ska du registrera allihop.

Frågor rörande övergången:

 1. Hur har min nya handicap räknats ut?
 2. Din världshandicap har räknats ut enligt grundregeln, det vill säga snittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder.

  Systemet har utgått från dina befintliga registrerade ronder i Min Golf från 2017 och framåt, dock endast ronder spelade på svenska golfbanor.

  Ju fler ronder du registrerade inför övergången – bra och dåliga – desto mer riktig har din första världshandicap blivit utifrån din faktiska spelstandard.

 3. Hur beräknades det om jag hade färre än 20 registrerade ronder?
 4. Då har ditt genomsnitt räknats på ett färre antal ronder, utifrån en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har registrerat sedan 2017. (Se tabellen här)

  Utöver de ronder (1–19) du har registrerat har systemet också gett dig en så kallad "fiktiv handicaprond" på din tidigare EGA-handicap plus 2,0. Den har använts i beräkningen med syfte att det inte ska bli så dramatiska handicapförändringar. (Mer om fiktiv rond här)

  Registrerade du inte några ronder alls har din första världshandicap, med hjälp av den fiktiva handicapronden, blivit samma som din tidigare EGA-handicap.

 5. Min handicap ändrades mycket vid övergången. Varför?
 6. Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, hade du troligen en EGA-handicap som väl speglade din spelstandard. Då bör inte heller din nya världshandicap ha ändrats så mycket.

  Tycker du ändå att det har blivit stor skillnad? Det bästa tipset är att fortsätta spela och registrera alla dina handicapronder, bra som dåliga. Då kommer din handicap snart att bli korrekt utifrån din aktuella spelstandard och du får den handicap som du ska ha enligt världshandicapsystemet.

 7. Jag tycker att min nya handicap verkar fel, vad gör jag?
 8. Din nya världshandicap baseras på ett genomsnitt av de bästa handicapronderna du registrerat i Min Golf – upp till de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Om du exempelvis mest registrerat bra ronder, kan du ha fått en stor sänkning jämfört med din tidigare handicap.

  Bästa tipset är att fortsätta spela och registrera alla dina handicapronder, bra som dåliga. Då kommer din handicap snart att bli korrekt utifrån din aktuella spelstandard och du får den handicap som du ska ha enligt världshandicapsystemet.

  Upplever du att det har blivit en väldigt stor skillnad mellan din nya världshandicap och din tidigare handicap? Kontakta din golfklubbs handicapkommitté. De kan titta igenom din handicaphistorik och se om det kan ha blivit något fel vid övergången.

   

 9. Fanns det ett maxhöjningstak vid övergången?
 10. Ja, tack vare en funktion i världshandicapet som kallas Cap. Du kan läsa mer om Cap i denna fråga. 

 11. Varför är poängen på en av mina ronder annorlunda än resultatet jag registrerade?
 12. Gäller det en niohålsrond?

  Då är det naturligt att du i övergångsuträkningen fått ett poängbogeyresultat som är 1 poäng lägre än du hade tidigare. I världshandicapen får du nämligen poängen du hade på nio hål plus 17 poäng, medan det i EGA-systemet var plus 18 poäng.

  Gäller det en tävlingsrond?

  Var det en tävlingsrond före 1 mars 2020 kan din poäng också ha förändrats på grund av den tidigare CBA-funktionen, som justerar poängbogeyscoren enligt följande:

  – CBA -1 ger ett poäng mer
  – CBA -2 ger två poäng mer
  – CBA -2/RO ger tre poäng mer
  – CBA +1 ger ett poäng mindre

  Originalpoängen finns i Golfkalendern

  Det justerade resultatet står under "Ronder", då ronderna där är omräknade till världshandicapronder. I Golfkalendern står däremot fortfarande originalpoängen, då den ronden baserades på och registrerades inom EGA-systemet.

  Gäller din fråga inte en niohålsrond eller en tävlingsrond? Kontakta handicapkommittén på din hemmaklubb.

 13. Vad innebär termen ”fiktiv handicaprond”
 14. Alla golfspelare som hade färre än 20 ronder registrerade i Min Golf inför övergången fick en så kallad ”fiktiv handicaprond”, som motsvarade deras tidigare EGA-handicap plus 2,0.

  Vid övergången las den fiktiva ronden till som den äldsta ronden i spelarens scoredokumentation i Min Golf. 

  Syfte

  Syftet med den fiktiva ronden var att det inte skulle bli så dramatiska handicapförändringar om du hade väldigt få registrerade ronder att beräkna snittet utifrån.

  För spelare som inte hade registrerat några ronder alls såg den fiktiva handicapronden till att din första världshandicap blev samma som din tidigare EGA-handicap.

  Räknas som ett av dina handicapresultat

  Fick du en fiktiv handicaprond ser du den på handicapsidan i Min Golf. Den är markerad på ett annat sätt än ronder du registrerat själv. I kolumnen för klubb står det "Transition" och under typ står det "System".

  När du har kommit upp i 20 registrerade ronder faller den fiktiva ronden ur ”de 20 senaste” och räknas därför inte längre med i snittberäkningen av exakt handicap. Den kommer dock fortsatt att synas i rondhistoriken i Min Golf, även när den inte längre räknas. 

 15. Varför räknades inte mina utlandsronder med i övergången?
 16. Anledningen till att utlandsronder inte räknades med i övergången är att det krävs korrekta värden för course rating (CR), slope och par för att räkna ut handicapresultat för en rond.

  Dessa värden kan du som spelare själv ha fört in i Min Golf när du registrerat utlandsronder, men de allra flesta har dock låtit en snitt-CR och en snittslope gälla, samt inte angivit par. De går då inte att säkerställa att värdena är korrekta och ronderna blir därför ogiltiga som världshandicapronder.

  Har du spelat många utlandsronder och tycker att din nya världshandicap har blivit fel på grund av att de inte är medräknade? Kontakta klubbens handicapkommitté, som kan titta igenom din handicaphistorik och se om det behövs göras en justering.

  Nya utlandsronder du spelar kommer dock att räknas med om du registerar dessa. Läs mer här

   

Frågor rörande utlandsspel:

 1. Kan jag registrera mina utlandsronder?
 2. Ja, vi rekommenderar att du registrerar så många ronder som möjligt, var i världen de än spelas.

  Alla ronder du spelar från och med 1 mars 2020, oavsett land, kan du registrera i Min Golf. Då kommer de att räknas med i beräkningen av din världshandicap.

  Du måste dock vara noga med att föra in rätt course rating, slope och par från den bana och tee du spelade. Det hittar du ofta på scorekortet eller på klubbens hemsida.

  Tips: Scorekortsappen Golf GameBook har dessa värden inlagda för majoriteten av alla världens banor. Ladda ner appen till mobilen (finns kostnadsfritt till iPhone och Android) och sök på banan du spelade.

 3. Var hittar jag course rating, par och slopevärde på utländska banor?
 4. På plats på aktuell bana, på scorekortet eller på klubbens hemsida.

  Dessutom har appen Golf GameBook dessa värden om majoriteten av alla golfbanor i världen. Ladda ner den kostnadsfritt till mobilen och sök fram banan du spelat. 

 5. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Vilken klubb hanterar min handicap?
 6. Du bestämmer vilken av dina klubbar som är din hemmaklubb och som ska hantera din handicap, och informerar de övriga klubbarna om ditt val. Sedan ska du registrera alla ronder du spelar, oavsett land, i det valda landets system (till exempel Min Golf om du väljer en svensk hemmaklubb).

 7. Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Är systemen sammankopplade?
 8. Nej, de är inte sammankopplade. Om din handicap ändras behöver du kontakta den klubb du inte valt för att hantera din handicap (se frågan ovan), så får de manuellt ändra i det landets handicapsystem, om du vid tillfälle ska spela tävling där.

Generella frågor om världshandicapsystemet:

 1. Vilka är fördelarna med ett världshandicapsystem?
 2. Globalt

  Golf spelas i många länder, i olika format och uppsättningar på många typer av golfbanor. Med världshandicapsystemet blir det möjligt för alla golfare att spela på rättvisa grunder och mäta sig med sina tidigare resultat eller jämföra handicap med miljoner golfspelare över hela världen, oavsett var du spelar.

  Mer rättvisande

  Ett snittsystem är mer rättvisande och speglar bättre din faktiska spelstandard. I dag har vi ett system som i mångt och mycket baseras på vår allra bästa förmåga. Vi kan spela dåligt en hel säsong och sedan slå till med 44 poäng och en storsänkning. Med världshandicapen kommer vi få en mer rättvis handicap som mer speglar vår aktuella spelstandard och som baseras på ett genomsnitt av de åtta bästa resultaten på de 20 senast registrerade ronderna,

  Kortare ronder

  Golfen kommer att bli mer tillgänglig för alla typer av spelare. Det blir inga handicapgrupper och alla får registrera både sällskapsronder och kortare ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

 3. Hur hänger världshandicapsystemet ihop med målet att snabba upp spelet?
 4. Världshandicapsystemet är skapat för att uppmuntra fler golfare att mäta och registrera sin prestation för att få en så rättvisande handicap som möjligt, men också för att göra golf roligare för alla.

  Därför är det viktigt att klubbarna utbildar nya golfare med högre handicap att plocka bollen upp vid det maximala hålresultatet och hålla ett bra speltempo.

  En annan fördel är att världshandicapen tillåter dig att registrera alla ronder du spelat, från 9-hålsronder och uppåt. Fler kan utöva golf med samma förutsättningar, även du som har mindre tid att tillgå.

 5. Gäller fortfarande slope?
 6. Ja, USGA Course Rating System (slopesystem) gäller fortfarande för banvärdering i hela världen. Många andra länder har ett stort arbete med att värdera om alla sina golfbanor utifrån USGA Course Rating System, men vi har haft det systemet i Sverige sedan länge så för oss är det ingen skillnad.

  Samma slopetabeller gäller fortsatt på svenska golfbanor, enda skillnaden är att de numera går upp till 54,0.

   

 7. När max handicap är 54, finns det då banor med handicapgräns 36?
 8. Golfklubben/anläggningen beslutar precis som tidigare om det är några specifika krav för spel på deras banor, som handicapgräns eller andra krav.

  Få klubbar hade tidigare en handicapgräns för att boka starttid och spela, och gissningsvis är det ytterst få som kommer att ha det fortsättningsvis. Det finns dock en del klubbar som har satt en max handicap per starttid. 

  Den allmänna rekommendationen är att golfklubbarna öppnar upp sina golfbanor och skapar bra och inkluderande verksamhet för alla typer av golfare, från plushandicap till 54,0. 

 9. Har golfspelare och klubbadministratörer fått tycka till?
 10. Ja. Arbetsgruppen har tagit in synpunkter från golfare och golfklubbadministratörer över hela världen via en onlineundersökning som fick över 52 000 svar. 76 procent av de tillfrågade var positiva, 22 procent neutrala och 2 procent negativa.

  Dessutom har det genomförts fokusgrupper på fem marknader i Europa, USA och Sydamerika som gett värdefull feedback.

 11. Hur reduceras plushandicappares spelhandicap vid tävling?
 12. Hur man tacklar plushandicappare när det gäller reducering av handicap vid tävling är något som förbryllat oss i alla år. Man kanske kan säga att så bra golfspelare egentligen inte ska spela handicaptävlingar, utan proffstävlingar och andra scratchtävlingar.

  När det i en spelform säger att spelhandicapen ska reduceras är skälet följande:

  ● Man har gjort bedömningen att spelformen gynnar höghandicapparens spel i förhållande till låghandicapparens. Spelformen bedöms vara mer "förlåtande" på något sätt.

  ● När respektive spelares spelhandicap reduceras, ska därför också skillnaden i spelhandicap mellan spelare reduceras.

  Ett exempel:

  ● Tävlingsbestämmelserna säger att spelhandicapen ska reduceras till ¾-delar

  ● Spelaren med spelhandicap +4 får efter reduktion +3

  ● Spelaren med spelhandicap -20 får efter reduktion -15

  Skillnaden mellan spelarnas fulla spelhandicap är 24, men efter reduktionen blir skillnaden 18. Alltså, samtidigt som varje spelhandicap reducerats till ¾-delar har även skillnaden reducerats till ¾-delar.

  Det kan tyckas märkligt att plushandicappare får en högre spelhandicap, men tänk då på exemplet ovan. Hur konstigt det än kan låta, är det alltså rätt.

  Reducering vid spelformer som foursome, fyrboll och greensome:

  I spelformer där spelarens spelhandicap ska reduceras, exempelvis foursome, fyrboll och greensome, reduceras även plushandicap. Även här är skälet att relationen till medtävlarna ska behållas. Se exempel i Spel- och tävlingshandboken kapitel 11.2.6, sid 96.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta i första hand handicapkommittén på din hemmaklubb. De hanterar alla medlemmars handicap och kan svara på specifika frågor kring din handicap. Kontaktuppgifter finns oftast på klubbens hemsida eller i kansliet.

I andra hand, kontakta SGF via kontaktuppgifterna nedan. 

Kontakt vid eventuella frågor handicapkommittén inte kan svara på:

Avatar porträttbild. Blå färg.