De två spelformerna matchspel och slagspel kan tillsammans med olika spelsätt kombineras på en mängd olika sätt.

Spelsätt handlar om hur själva spelet utförs, det vill säga om golfarna spelar individuellt, i par eller i lag. Spelformen berättar om det är en match (tävling) eller ett vanligt slagspel som spelas. På den här sidan kan du läsa om de olika spelsätten och spelformerna.

Läs hela Spel- och tävlingshandboken om du vill fördjupa dig i ämnet

Spelsätt

Spelsätten är individuellt, i par eller i lag (Regel 3.1a). Nedan kan du läsa om hur de olika spelsätten fungerar.

 1. Individuellt spel
 2. I individuellt matchspel spelar en spelare mot en motspelare.

  I individuellt slagspel tävlar varje spelare/sida mot alla andra spelare/sidor i tävlingen och alla spelare måste behandlas lika enligt reglerna.

  Handicap: vid 9-håls slagtävling, slaggolftävling eller poängbogey med handicap
  fördelas spelhandicap över 18 hål. Vid 9-håls matchtävling fördelas hela skillnaden
  mellan spelarnas spelhandicap över 18 hål. En spelare med "plushandicap" ger handicapslag till banan, med början på det hål som har handicapindex 18.

 3. Parspel
 4. I parspel bildar två spelare sida, är varandras partners, och spelar på en boll eller på varsin boll i samma grupp (”boll”).

 5. Foursome
 6. Regel 22. I foursome spelar två partners tillsammans som en sida genom att växelvis spela en enda boll. Reglerna för denna spelform är i huvudsak samma som i individuellt spel, förutom kravet på att partners slår ut på vartannat hål och spelar ut hålet genom att slå växelvis.

  Handicap
  SGF rekommenderar att parets spelhandicap beräknas på följande sätt:

  1. Vardera spelare multiplicerar sin spelhandicap med 0,5

  2. Resultaten från punkt 1, inklusive eventuell decimal, adderas

  3. Summan avrundas till närmaste heltal

 7. Fyrboll
 8. Regel 23. I fyrboll spelar två partners som en sida där var och en spelar varsin boll. Sidans score på hålet är den lägsta av partnernas scorer på det hålet.

  Handicap
  SGF rekommenderar att parets spelhandicap beräknas på följande sätt

  1. Vardera spelaren multiplicerar sin spelhandicap med 0,9

  2. Avrunda resultaten till närmaste heltal

  I fyrboll match med handicap ska spelaren med lägst spelhandicap få 0 i spelhandicap. Övriga tre spelare får spelhandicap motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst.

  En spelares resultat i fyrboll är inte en handicaprond. Ett mycket bra resultat kan dock ligga till grund för handicapjustering om handicapkommittén finner detta motiverat.

 9. Fyrboll - bäst/sämst
 10. Spelas endast som matchspel. Spelas om två alternativt tre poäng per hål. Den sida vars bästa boll har bäst resultat vinner en, alternativt två, poäng, den sida vars sämsta boll har bäst resultat, vinner en poäng. Matchen slutar när en sida vunnit fler poäng än vad som återstår att spela om. Resultatet kan till exempel anges ”vann på 17:e”.

  Handicap
  SGF rekommenderar att parets spelhandicap beräknas på samma sätt som för fyrboll.

  Anmärkning: I fyrboll bäst/sämst med handicap rekommenderar SGF att spelaren med lägst spelhandicap får 0 i spelhandicap. Övriga tre spelare får spelhandicap motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst.

 11. Greensome
 12. I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och sidan väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta med. Spelaren som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna vartannat slag på samma sätt som i foursome. Se även Committee procedures 9B.

  Handicap
  SGF rekommenderar att parets spelhandicap beräknas på följande sätt:

  1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,6

  2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,4

  3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas

  4. Summan avrundas till närmaste heltal

  Ovan uträkning fungerar även om någon spelare har plushandicap, se 11.2.6 i Spel- och tävlingshandboken.

  Anmärkning 1: Pliktslag, som spelare ådrar sig, påverkar inte spelordningen i greensome. Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den bollen.

  Anmärkning 2: I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna. Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/ förlorade utanför ett pliktområde eller out of bounds får sidan välja att spela en provisorisk boll. En av spelarna väljer då att spela den provisoriska bollen från den tee partnern slog den ursprungliga bollen.

  Den provisoriska bollen blir endast i spel om båda bollarna har gått out of bounds och/eller om ingen av dem hittas. Den spelare som inte slog den provisoriska bollen ska sedan slå nästa slag. Hittas en av de ursprungliga bollarna blir den parets boll i spel och den provisoriska bollen är ur spel. Den spelare vars boll inte hittades, ska nu slå nästa slag på partnerns hittade boll.

 13. Irish greensome
 14. Spelformen är en variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ytterligare ett slag på partnerns boll (oavsett om någon boll fått pliktslag). Därefter väljer paret vilken boll de vill fortsätta att spela på.

  Handicap
  SGF rekommenderar att parets spelhandicap beräknas på samma sätt som för greensome.

 15. Lagtävlingar
 16. Regel 24. Ett ”lag” är en grupp spelare som spelar individuellt eller som sidor för att tävla mot andra lag. Deras spel i lagtävlingen kan även vara del av en annan tävling (till exempel ett individuellt slagspel) som äger rum på samma gång.

  Lagtävlingar med matchspel

  Den vanligaste och samtidigt mest ursprungliga lagtävlingen är lagmatchen där två lag möter varandra i delmatcher, till exempel individuellt och foursome. Så spelas till exempel Lag-EM och landskamper samt många klubbmatcher. I regel spelas delmatcherna över 18 hål utan avgörande vid lika resultat – om en match inte är avgjord efter fastställd rond får lagen 0,5 poäng vardera.

  Vid lika resultat kan följande rangordning tillämpas:

  ► Antalet individuellt vunna matcher
  ► Inbördes mötet mellan lagen
  ► Lottdragning

  Lagtävlingar med slagspel

  För att alla lagmedlemmar ska få spela hela ronder samt kunna tillgodoräkna sig resultatet som handicaprond, kan även lagmatcher spelas som individuell slagtävling eller poängbogey.

  En annan typ av lagtävling är den som ingår i en individuell tävling. Då sammanräknas lagmedlemmarnas individuella resultat. Lagen kan vara föranmälda och bestå av ett bestämt antal namngivna spelare eller utgöras av ett bestämt antal spelare med de bästa resultaten.

  Lagspel kan också vara till exempel scramble eller Pro-Am. Scramble och Pro-Am hanteras inte fullständigt av Regler för golfspel. Mer info nedan, samt i Committee procedures 9.

  Scramble

  Scramble regleras inte fullständigt av Regler för golfspel. Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår varsin boll från tee. Därefter väljer laget från vilket läge (d v s från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar den. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett visst bestämt avstånd, till exempel ett scorekort eller en klubblängd, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag.

  Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man återskapar läget i bunker t ex genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får ge varandra råd. Se även Committee procedures 9C.

  Handicap
  SGF rekommenderar att en scrambletävling spelas utan handicap. Detta sker lämpligen genom att spelarna delas in i så jämna lag som möjligt efter handicap både totalt och individuellt.

  Vid spel med handicap rekommenderar SGF följande beräkning av lagets spelhandicap:

  Tvåmannalag
  1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5.
  2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
  3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas.
  4. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap.

  Tremannalag
  1. Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,3
  2. Spelaren med näst lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,2
  3. Spelaren med tredje lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,1
  4. Resultaten från punkt 1–3, inklusive eventuella decimaler, adderas
  5. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap

  Fyrmannalag
  1. Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,2
  2. Spelaren med näst lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,15
  3. Spelaren med tredje lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,1
  4. Spelaren med fjärde lägst spelhandicap multiplicerar sin spelhandicap med 0,05
  5. Resultaten från punkt 1–4, inklusive eventuella decimaler, adderas
  6. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap

  Anmärkning 1: Handicap: När alla lag inte har samma antal spelare rekommenderas att ”lägga in” en fiktiv spelare med ett handicap motsvarande lagets snitthandicap och därefter räkna ut spelhandicap.

  Anmärkning 2: Tillvägagångssätt: När alla lag inte har samma antal spelare rekommenderas att lag med färre spelare får låta en spelare i laget slå två gånger vid varje slag och man byter i ett rullande schema. Alternativt kan man låta spelaren som slår slaget två gånger skifta mellan varje slag. Spelarna i dessa lag ska få så lika många hål/slag som möjligt där de slår varje slag två gånger.

  Anmärkning 3: Formatet kan modifieras i tävlingsvillkoren så att laget måste välja varje spelares utslag minst eller maximalt ett bestämt antal gånger.

  Pro-Am

  Pro-Am regleras inte fullständigt av Regler för golfspel. Pro-Am är ett lagspel där lagen består av fyra spelare varav en är lagkapten, ofta en professionell spelare.

  Vanligtvis räknas de två bästa resultaten per hål. En variant är att lagkaptenens resultat alltid räknas, plus det bästa av de övriga tre. Ytterligare en variant är att endast räkna det bästa resultatet per hål inom bollen.

  Handicap
  Varje spelare spelar med sin spelhandicap. Pro-Am räknas inte som handicaprond, men ett mycket bra resultat kan ligga till grund för handicapjustering om handicapkommittén finner detta motiverat.

  Anmärkning: När alla lag inte har samma antal spelare rekommenderas att lag med färre spelare växelvis får låta spelarna i laget räkna sin score dubbelt (som två scorer) på varje hål.

Spelformer

Det finns två spelformer, matchspel och slagspel (Regel 3.1a), som kan spelas enligt något av ovan angivna spelsätt. 

I matchspel (Regel 3.2) tävlar en spelare och en motspelare mot varandra, och resultatet baseras på vunna, förlorade eller delade hål.

I den vanliga formen av slagspel (se Regel 3.3) tävlar alla spelare mot varandra, och resultatet baseras på totalscoren – dvs. genom att summera varje spelares totala antal slag (både utförda slag och pliktslag) på varje hål i alla ronder.

Nedan kan du läsa om de olika formerna av matchspel och slagspel.

 1. Matchspel
 2. I matchspel tävlar spelaren och motspelaren eller sidorna (i parspel) mot varandra hål för hål.

  En spelare vinner ett hål när a) han/hon avslutar hålet på färre slag än motspelaren, b) motspelaren skänker hålet eller c) motspelaren får den allmänna plikten i matchspel (förlust av hål).

  Ett hål är delat när spelaren och motspelaren avslutar hålet på samma antal slag.

  En spelare vinner en match när a) spelaren leder över motspelaren med fler hål än det finns hål kvar att spela, b) när motspelaren skänker matchen eller c) om motspelaren blir diskvalificerad.

  Spelarna bör löpande notera ställningen i matchen. Om en spelare är lika mycket ”upp” som det är hål kvar att spela kallas det dormie. Matchen slutar när återstående hål att spela är färre än antalet hål som en sida är upp, t ex 2 upp och 1 återstående hål, vilket anges 2/1.

  Anmärkning: Om en match är oavgjord efter sista hålet förlängs matchen med ett hål i taget såvida tävlingsvillkoren inte anger att matchen ska sluta oavgjord istället för att förlängas. Hålen ska spelas i samma ordning som under ronden, om inte tävlingsledningen fastställer en annan ordning och handicapslagen fördelas på samma hål.

  Handicap
  Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren/sidan med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda sidornas spelhandicap. Sidan med den lägre spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande följd (se definitionen av index). Vid 9-håls matchtävling fördelas hela skillnaden mellan spelarnas spelhandicap över 18 hål.

 3. Treboll matchspel
 4. Regel 21.4. Treboll matchspel är en form av matchspel där var och en av tre spelare spelar en individuell match mot de andra två spelarna på samma gång. Varje spelare spelar en boll som används i båda matcherna.

  De normala reglerna för matchspel i Regel 1–20 gäller för alla tre individuella matcher, utom att dessa specifika regler gäller i två situationer, där en tillämpning av de normala reglerna i en match kan komma i strid med tillämpningen av dem i annan match.

 5. Slagspel
 6. Regel 3.3. I slagspel tävlar varje spelare/sida mot alla andra spelare/sidor i tävlingen och alla spelare måste behandlas lika enligt reglerna.

  Handicap
  Vid 9-håls slagtävling, slaggolftävling eller poängbogey med handicap fördelas spelhandicap över 18 hål. En spelare med plushandicap ger handicapslag till banan, med början på det hål som har index 18.

 7. Slagtävling
 8. I en slagtävling måste spelaren få ett resultat (håla ut) på alla hål av den fastställda ronden eller ronderna, och för varje rond lämna in ett scorekort på vilket scoren för varje enskilt hål finns noterad. I en handicaptävling segrar den spelare eller sida som har lägst nettoscore efter att alla ronder avslutats. I en scratchtävling segrar den spelare eller sida som har lägst bruttoscore efter att alla ronder avslutats.

 9. Poängbogey
 10. Regel 21.1. Poängbogey är en form av slagspel där en spelares eller sidas score på ett hål baseras på poäng som tilldelas genom att jämföra spelarens eller sidans score på hålet (både utförda slag och pliktslag) med den fastställda målscoren för hålet, som är par om inte tävlingsledningen anger en annan bestämd score.

  Hålet spelat på:
  ·         Fler än ett slag över fastställd målscore eller ingen score: 0 poäng

  ·         Ett slag över fastställd målscore: 1 poäng

  ·         Fastställd målscore: 2 poäng

  ·         Ett slag under fastställd målscore: 3 poäng

  ·         Två slag under fastställd målscore: 4 poäng

  ·         Tre slag under fastställd målscore: 5 poäng

  ·         Fyra slag under fastställd målscore: 6 poäng

  En spelare som av någon orsak inte hålar ut i enlighet med reglerna erhåller noll poäng på hålet. Hålet är avslutat när spelaren hålat ut, väljer att inte göra det eller när scoren ger resultatet noll poäng.

  Segrar gör den spelare eller sida som har flest antal poäng efter det att alla ronder avslutats.

 11. Maxantal slag (till exempel slaggolf)
 12. Regel 21.2. Maxantal slag är en form av slagspel där en spelares eller sidas score på ett hål av tävlingsledningen getts ett tak för ett maxantal slag, till exempel två gånger par, ett fastställt antal slag eller nettodubbelbogey.

  I Sverige har spelformen slaggolf använts i många år. Resultatet i slaggolf erhålls genom att spelaren räknar antal slag, där antalet slag per hål är maximerat.

  Alla spelare får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har spelaren inte hålat ut efter hålets par + 4 slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till par + 5 slag. Markören är endast skyldig att, på scorekortet, ange antalet bruttoslag på de hål där spelarens score är par + 4 slag eller lägre.

  Anmärkning: Slaggolf är en handicaprond och spelhandicapen fördelas på hålen på samma sätt som vid poängbogey.

 13. Par/Bogey
 14. Regel 21.3. Par/bogey är en form av slagspel där man använder sig av en resultathantering som i matchspel och där:

  · en spelare eller sida vinner eller förlorar ett hål genom att avsluta hålet på färre eller fler slag än en av tävlingsledningen fastställd målscore för det hålet, samt

  · att tävlingen vinns av den spelare eller sida med högsta totala antalet vunna hål kontra förlorade hål (d v s, genom att summera vunna hål och dra ifrån förlorade hål).

Tävlingstyper

Det finns två tävlingstyper, scratchtävling och handicaptävling (Regel 3.1c). Skillnaden mellan dessa är om spelaren får resultat som bruttoscorer eller nettoscorer.

 1. Scratchtävlingar
 2. I scratchtävlingar räknas spelarens ”bruttoscore” för ett hål eller ronden det totala antalet slag (både utförda slag och pliktslag). Där tillämpas inte spelarens handicap.

 3. Handicaptävlingar
 4. I handicaptävlingar räknas spelarens ”nettoscore” för ett hål eller ronden, det vill säga bruttoscoren justerad utifrån spelarens handicapslag. Detta görs för att spelare med olika spelstyrka ska kunna tävla på ett rättvist sätt.

Andra former av golfspel

Det finns andra former av golfspel som inte riktigt kategoriseras som de traditionella spelformerna eller spelsätten. Läs om dem nedan, eller se Spel- och tävlingshandboken kapitel 5.1.3. 

 1. Eclectic
 2. Eclectic spelas över två eller fler på varandra följande ronder och där bästa bruttoresultat (om det är en scratchtävling) eller bästa nettoresultat (om det är en handicaptävling) på varje hål noteras efter hand som spelaren/sidan fått dem under någon av ronderna. Summan av dessa 18 bästa hålresultat utgör totalresultatet.

  Handicap: SGF rekommenderar att varje enskild rond som ingår i en eclectic spelas med aktuell full spelhandicap. Endast rond 1 i en individuell eclectic är en handicaprond såvida inte ronder spelade senare är enskilda tävlingar som ingår i en eclectic.

  Mycket bra resultat i ronder som inte är enskilda tävlingar och som ingår i en individuell eclectic, kan dock ligga till grund för handicapjustering om handicapkommittén finner detta motiverat.

 3. Flaggtävling
 4. Flaggtävling är en slagtävling i vilken varje spelare tilldelas en individuellt markerad flagga. Flaggan ska placeras där bollen ligger när spelaren förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap. Skulle en spelare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, ska spelaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker.

  Anmärkning 1: Resultat uppnådda i flaggtävling är handicapgrundande efter beslut i handicapkommittén eller tävlingsledningen.

  Anmärkning 2: Vinner gör den som spelat flest antal hål. Vid lika resultat vinner den spelare som ligger närmast hål på det hål där flaggan placeras.

  Anmärkning 3: Om bollen efter spelarens näst sista eller sista slag är förlorad eller out of bounds placeras flaggan där detta slag slogs. Detsamma gäller om spelaren i sitt sista slag ådrar sig 1 slags plikt eller i sitt sista eller näst sista slag ådrar sig 2 slags plikt.

  Anmärkning 4: Om bollen är förlorad i ett pliktområde på det näst sista eller sista slaget placeras flaggan vid sista skärningspunkten till pliktområdet.

 5. Köpenhamnare (split sixes, 6-point game, American)
 6. Köpenhamnare är en spelform mellan tre spelare och som spelas enligt slagspelsregler. Spelarna delar 6 poäng per hål på följande sätt:

  • Det bästa resultatet på ett hål ger 4 poäng
  • Det näst bästa 2 poäng
  • Det sämsta 0 poäng

  Om en spelare ensam är bäst och de andra lika, fördelas poängen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2.

  Handicap: Spelarnas spelhandicap kan fördelas som vanligt, alternativt får de två spelare med högst spelhandicap skillnaden till den spelare som får lägst spelhandicap. Spelaren med lägst spelhandicap spelar då med 0 i spelhandicap. Handicapslagen fördelas ut på hålen enligt index.