Har du barn i din närhet som vill börja spela golf? Oavsett om du är förälder, ledare eller på annat sätt delaktig i barnets liv, kan du som vuxen hjälpa, leda och inspirera. I Golfäventyret får barnet lära sig genom att spela golf och klara utmaningar i olika steg.

Utgå från spelet 

Välkommen till golfen! I Golfäventyret har barnet kul samtidigt som det lär sig golfen genom att spela och steg för steg "levla" vidare till nästa nivå. Genom regelbunden träning tar sig barnet successivt vidare genom level 1, 2, 3 och är sedan redo för Grönt Kort och kan spela på den stora banan. Därefter finns level 4 som fortsätter utveckla och utmana med golfövningar och spel.

Här hittar du frågor, scorekort och information kring Golfäventyret. Nu är det bara att sätta igång – hjälp barnet att börja träna och ha riktigt kul tillsammans på golfbanan!

Häftet Golfäventyret

Golfäventyrethäftet – utveckling i golf med "levling"

Golfäventyrhäftet är till för alla barn. Det ska vara kul och enkelt med spelet i centrum. Ett tips är att ha den i bagen så barnen kan kryssa av utmaningar för att se sin utveckling. Gå till din närmaste Dormy butik eller beställ genom att klicka här!

Så ser de fyra stegen ut

Bild med texten Level1 i vit text på blå bakgrund.

Level 1: 30-banan

Klicka här och svara på frågorna till 30-banan!

Scorekort 30-bana

Första steget är 30-banan med sina korta hål och enkla regler. På 30-banan kommer barnet att träna och testa på att de olika slagen.

Bild med texten Level 2 i vit text på orange bakgrun

Level 2: 50-banan

Klicka här för att svara på frågorna till 50-banan!

Scorekort 50-bana

Nästa steg är 50-banan där hålen är längre och fler. Även reglerna är svårare, och man behöver veta lite om säkerhet, golfvett och banvård. Här behövs pricksäkerhet!

Bild med texten Level 3 i vitt på rosa bakgrund

Level 3: 100-banan

Klicka här för att svara på frågorna till 100-banan

Scorekort 100-bana

Nu gäller det att klara 100-banan, den riktiga banan, där hålen är mellan 40 och 100 meter. Här spelar man med en riktig golfboll. Barnet får lära sig många regler för spelet och hur man spelar säker golf så att ingen skadar sig. I det här steget går ni också igenom hur man tar sig fram på banan och hur man gör för att banan ska fortsätta vara i bra skick. Efter det här steget är barnet redo för Grönt Kort (läs mer nedan).

Bild med texten Level 4 i vitt på grön bakgrund

Level 4: Spel på stora banan – fortsatt utveckling

När barnet har Grönt Kort är de redo att spela på stora banan med handicap. Alla golfspelare börjar på handicap 54,0 och man kan gärna börja att spela från gulsvart (150-markering) eller annan platta eller utslagsplats som finns på banan. När barnet är redo kan det spela från utslagsplats (tee) längre bak. 

Härifrån fortsätter golfutvecklingen på stora banan, där det finns fler utmaningar att prova. Fortsätt ha kul med golfen och hjälp barnet att testa och lära sig reglerna. Man kan spara många slag genom att ha koll på golfens regler!

Du hittar regelquiz att testa kunskaperna här!

När barnet har klarat utmaningarna på alla fyra nivåer ber ni tränaren eller ledaren på klubben att printa ut ett diplom. 

Ta Grönt Kort

När barnet har gjort level 1–3 i Golfäventyret är de redo att ta Grönt Kort. För att barn ska få Grönt Kort ska de klara ett kunskapstest och ett spelprov.

Kunskapstest

Kunskapstestet finns tillgängligt i Min Golf och består av 15 barnanpassade frågor om golfspelet och 15 om golfvett. För godkänt krävs minst 12 rätt per deltest.

Barnet kan göra om testet hur många gånger som helst tills resultatet blir godkänt. En förälder eller annan vuxen får gärna vara med och hjälpa till med det praktiska, men barnet ska svara på frågorna själv.

Tips 1: Har barnet ännu inte Golf-ID och lösenord till Min Golf så kan du antingen be din golfklubb registrera barnet, eller göra det själv på borjaspela.golf.se

Tips 2: Barnen lär sig regler och golfvett när de spelar och via många av utmaningarna i Golfäventyrethäftet. De kan även träna på teorin genom de quiz som hör till varje level – se ovan. Eller kanske är barnet redo för de vuxnas teori som du hittar här.

Spelprov

För spelprovet finns tre alternativ för barn till och med 12 år:

  1. Om klubben har en 100-bana enligt Golfäventyret kan barnet göra spelprovet på den. När barnet har klarat att spela 100-banan på 45 slag eller färre har det klarat spelprovet för Grönt Kort.
     

  2. Spela nio hål från 150-markeringen (från främre tee på par 3-hål) på en golfbana. Alla hål räknas som par 3 och barnet får tre extra slag på varje hål, det vill säga sex slag ger två poäng. När barnet fått minst 18 poäng på nio hål har det klarat spelprovet för Grönt Kort.

  3. Spela nio hål från slopad tee (samma spelprov som de vuxna). När barnet har fått minst 18 poäng på nio hål på handicap 54,0 har det klarat spelprovet för Grönt Kort.

Har barnet klarat kunskapstestet och något av ovanstående alternativ för spelprovet har det Grönt Kort. Grattis! Kontakta en golfklubb för hjälp att aktivera Grönt Kort.

Läs mer om Grönt Kort för barn här

Lycka till!

 

Så kan du som vuxen hjälpa hjälpa till

Häftet Golfens Ledarutbildning 1

Den orange boken och den tillhörande webbplatsen www.golf.se/golfaventyret vänder sig till dig som vill stötta barn i deras utveckling. Syftet är att ge dig verktyg och kunskap att skapa lärorika och inspirerande golfträningar för barn. Som ledare, förälder eller både och har du chansen att påverka barns och ungdomars liv genom golfen.

Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret finns att beställa på SISU idrottsböcker.

Läs mer på golf.se/ledarutbildning.

Filmer om Golfäventyret:

För mer information och frågor

Porträttbild av man i yngre medelåldern.

Golfäventyret i sociala medier