Svenska Golfförbundet verkar dagligen för våra klubbar och medlemmar samt för golfnyttan i samhället.

Hör Svenska Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson prata om verksamhetsinriktningen från 2016 och framåt.

Svenska Golfförbundet (SGF) verkar för att främja golf som motions- och tävlingsidrott samt sprida kunskap om golfens samhällsnytta när det gäller miljöarbete, turism, samhällsekonomi och friskvård.

SGF företräder medlemmarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle och argumenterar för golfens samhällsnytta. Läs mer om vision, mål och verksamhetsinriktning.

SGF ska främja och administrera golf i landet, och företräda den utom landet.

SGF ska arbeta för en dopingfri idrott.

SGF bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund.

Golfklubbarna hade vid årsskiftet 2016/2017 över 486 000 medlemmar och golf är därför en av landets största individuella idrotter.

SGF är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till European Golf Association (EGA). SGF ska följa de nämnda organisationernas stadgar och regler.

SGF ska vara aktivt och pådrivande inom RF och EGA. Vår organisation ska spegla samhällets mångfald och ta initiativ för att öka intresset hos allmänheten.

SGF ska hålla samman elit och bredd och ha en ekonomi i balans. Våra landslag, Swedish Golf Team, ska kvalificera sig för de stora mästerskapen med medaljer som mål.

- Vår vision är "Världens bästa golf för alla".
- Vår värdegrund är "För golfens bästa, i tidens anda".
- Vår verksamhetsidé är "SGF ska med kompetens, kvalitet och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten samt ge service till medlemmarna."

 1. Kommittéer och stiftelser
 2. Svenska Golfförbundet har för närvarande två kommittéer (Regelkommittén och Juridiska Nämnden) och ansvaret för två stiftelser (Sterf och Axel Fahlesons stipendium).

  Förbundsstyrelsen utser ordförande och ledamöter i kommittéerna och stiftelsernas styrelser. Mandatperioden i kommittéerna är ett år räknat från styrelsens konstituerande möte i direkt anslutning till förbundsmötet i april. För stiftelserna gäller de bestämmelser som anges i stiftelseurkunderna.

  Regelkommittén

  Lars Hörnell ordförande, 073-668 20 41
  Jan-Gunnar Forsblad (sekreterare), Christina Rodman, Birgitta Ljung, Anders Jonsson, Leif Nyström, Ola Welander, Göran Hermes, Kerstin Rydström (FS representant) och Claes Grönberg (adjungerad som handläggare för SGF).

  Juridiska Nämnden

  Thomas Hedstrand ordförande, 070-517 02 03
  Peter Danowsky (vice ordf), Bo Bengtsson, Cecilia Landelius och Martin Rhodin. Suppleant Jan Rebane, f.d. ordförande i Juridiska Nämnden. Thomas Bergman är ansvarig handläggare.

  Sterf

  (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation)
  Bruno Hedlund, ordförande, 070-420 56 34
  Trygve Aamlid, Norge, vice ordförande. Petri Peltoniemi, Finland, Pål Melbye, Norge, Torben Kastrup Petersen, Danmark, Edwin Roald, Island, Gunnar Håkansson, Sverige, Jerry Knox, UK och Stefan Nilsson, Swedish Greenkeepers Association. Maria Strandberg, STERF director.

  Axel Fahlesons stipendium

  (se stipendier)

 3. Valberedning
 4. Det övergripande kravet från Sveriges golfklubbar är att ha en kompetent förbundsstyrelse som kan leda Svenska Golfförbundet utifrån medlemmarnas förväntningar och krav.

  Blankett för förslag till förbundsstyrelsen

  Valberedningens uppdrag är att till varje förbundsmöte föreslå en ordförande och halva antalet ledamöter som ska ingå i Svenska Golfförbundets förbundsstyrelse. Valberedningen ska även föreslå personer som ska verka som verksamhetsrevisorer.

  Till förbundsmötet föreslår Svenska Golfförbundets valberedning även mötesordförande, protokollförare, protokolljusterare samt rösträknare för mötet.

  Som grund för valberedningens rekommendationer ligger förankrade kravprofiler på förbundsstyrelsens ordförande, ledamöter och förbundets verksamhetsrevisorer.

  Tidplanen 2014/2015 Svenska Golfförbundets valberedning:

  Arbetsprocess
  Juni – planering av årets arbete
  Augusti – förfrågan till personer vars mandat utgår
  Augusti – kontakt med ordföranden i alla distrikt
  Sep–Nov – besök vid distriktens ordförandemöten/höstmöten
  Sep–Jan – observatörer vid förbundstyrelsemöte
  Sep–Jan – intervjuer kandidater/nyckelpersoner
  November – SGF:s golfting
  Februari – SGF:s beredningsmöte/presentation av förslag
  Februari – sammanställning – slutgiltigt förslag meddelas SGF

  Resultat enkätfrågor 2014

  Valberedningen
  Astrid Wennberg-Dicander, Ordförande, Barsebäck GCC
  Östervångsgränd 2-2
  244 60  FURULUND
  070-810 35 52

  Asta Holm, Vidbynäs Golf
  Malmbacken
  147 71 GRÖDINGE
  070-894 49 11

  Hans Johansson, Albatross GK
  Tånguddsbacken 48
  426 72 VÄSTRA FRÖLUNDA
  070-521 80 68

  Leif Burwall, Piteå GK
  Köpmangatan 63
  972 34 LULEÅ
  070-517 69 30

  Charlotta Nordenberg (Örebro City Golf & CC)
  Nygatan 72
  702 13 ÖREBRO
  070-211 82 97

 5. Golfdistriktsförbund
 6. Golfsverige består av 21 golfdistriktsförbund, som har i uppgift att leda utvecklingen av golfen i sina respektive distrikt, samt vara en resurs i arbetet att föra ut information om beslut och pågående projekt på central nivå.

  GDF:s roll och uppdrag


  Blekinge
  Ordförande: Jan-Erik Andersson
  Hemsida: www.blekingegolfforbund.se
  E-post: jeandersson@telia.com


  Bohuslän-Dal

  Ordförande: Catarina Florén
  Hemsida: www.bdgf.se
  E-post: info@bdgf.se


  Dalarna

  Ordförande: Jan Svedin
  Hemsida: www.dalagolf.se
  E-post: info@dalagolf.se


  Gotland

  Ordförande: Barbro Wettersten
  Hemsida: www.gotlandsgdf.se
  E-post: barbro.wettersten@gotland.se


  Gästrike-Hälsinge

  Ordförande: Pär Lindfors
  Hemsida: www.gästrike-hälsingegolf.se
  E-post: par.lindfors57@icloud.com


  Göteborg

  Ordförande: Richard Norling
  Hemsida: www.ggf.nu
  E-post: ordforande@ggf.nu


  Halland

  Ordförande: Håkan Edvardsson
  Hemsida: www.hgdf.se
  E-post: hakan.falkenberg@telia.com


  Jämtland-Härjedalen

  Ordförande: Johanna Bruce
  Hemsida: www.jhgolf.se
  E-post: jhgdf@telia.com


  Medelpad

  Ordförande: Mikael Sandberg
  Hemsida: www.mgdf.se
  E-post: ulfsteck@msn.com


  Norr- och Västerbotten

  Ordförande: Michael Sikström
  Hemsida: www.nvgf.se
  E-post: nvgf@comhem.se


  Skåne

  Ordförande: Stefan Minell
  Hemsida: www.skanesgolfforbund.com
  E-post: kansli@skanesgolfforbund.com


  Småland

  Ordförande: Kristina Carlo (från 22/9 2016)
  Hemsida: www.smalandsgolf.se
  E-post: kansli@smalandsgolf.com


  Stockholm

  Ordförande: Jens Zander
  Hemsida: www.sgdf.se
  E-post: info@sgdf.se


  Södermanland

  Ordförande: Mikael Larsson
  Hemsida: www.sogdf.se
  E-post: mikael.larsson@flen.se


  Uppland

  Ordförande: Reidar Andersson
  Hemsida: www.upplandsgolf.se
  E-post: reidar.andersson44@gmail.com


  Värmland

  Ordförande: Michael Sahlin
  Hemsida: www.golfivarmland.se
  E-post: vasby_gard@hotmail.com


  Västergötland

  Ordförande: Susanne Skagvard
  Hemsida: www.vgdf.se
  E-post: kansliet@vgdf.se


  Västmanland

  Ordförande: Roger Skanser
  Hemsida
  E-post: vgdf@idrotten.se


  Ångermanland

  Ordförande: Tord Gustafsson
  Hemsida
  E-post: tordgustafson@hotmail.com


  Örebro Län

  Ordförande: Anders Eriksson
  Hemsida: www.olgf.nu 
  E-post: anders.eriksson.golf@tele2.se


  Östergötland

  Ordförande: Jan Ställborn
  Hemsida: www.ostgolf.se
  E-post: maria.uller@atvidaberg.se

 7. Övriga golforganisationer
 8. EGA - European Golf Association
  European Golf Association tar upp frågor av internationell karaktär och medlemskapen är begränsade till europeiska nationella amatörgolfförbund eller sammanslutningar. Förbundet grundades i Luxemburg den 20 november 1937.

  Föreningen Golfjournalisterna
  Golfjournalisterna är en intresseförening och ett nätverk för journalister, fotografer och andra som yrkesmässigt rapporterar om golf i media. Föreningen arrangerar varje år fyra till sex informations- och utbildningsträffar och verkar för gemenskap, kompetensutveckling och professionalism. Föreningen utser "Årets golfklubb" och deltar i omröstningen av "Årets golfare" i Sverige.

  FSGA - Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter
  FSGA är en ideell sammanslutning av i Sverige och Norge verksamma golfbanearkitekter.

  FSG - Föreningen Sveriges Golfanläggningar
  Föreningen Sveriges Golfanläggningar är en sammanslutning av golfbaneägare i Sverige utan ägareanknytning till ideell golfklubb.

  GAF - Golf Administratörernas Förening
  GAF är en intresseförening för kanslianställda vars syfte är utveckling och kompetenshöjande för golfklubben och dess personal samt att verka för gemenskap, handlingskraft, professionalism och stolthet inom yrket.

  PGA of Sweden
  PGA of Sweden är en intresseorganisation för personer som huvudsakligen försörjer sig på sitt golfkunnande, antingen som Club Professional eller Tournament Professional.

  R&A, St Andrews
  R&A är golfens högsta regelorgan som leder utvecklingen och är organisatör av The Open Championship. R&A arbetar med stöd av mer än 130 nationella och internationella golforganisationer för amatörer och proffs i över 120 länder och som omfattar cirka 30 miljoner golfare i Europa, Afrika, Asien-Stillahavsområdet och Amerika utanför USA och Mexiko. United States Golf Association (USGA) är spelets styrande organ i USA och Mexiko.

  SGA - Swedish Greenkeepers Association
  SGA är en öppen ideell förening för Sveriges golfbaneanställda inom grönyteskötseln. SGA ska arbeta utifrån medlemmarnas intresse och bidra till utveckling av greenkeeping på Sveriges golfanläggningar. SGA ska även verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål.

  Svenska Golfhistoriska Sällskapet
  Svenska Golfhistoriska Sällskapet vill uppmuntra till ökat intresse för golfens historia genom att sprida information och etablera kontakter såväl nationellt som internationellt. Man vill uppmuntra de svenska golfklubbarna och golfanläggningarna att ta tillvara på och visa upp sin egen historia, och att vårda golfens värden och traditioner och föra dessa vidare.

  Svenska Golfmuseet
  Svenska Golfmuseet drivs av en stiftelse där Svenska Golfförbundet, Svenska Golfhistoriska Sällskapet och Landskrona Golfklubb ingår. Museet ligger på Landskrona GK och är öppet under samma tider som klubbens kansli - inträdet är gratis.

  USGA - United States Golf Association
  United States Golf Association är en ideell organisation som drivs av golfare till förmån för golfare och har fungerat som ett ledningsorgan för golf i USA, dess territorier och i Mexiko sedan grundandet 1894.

 9. Så ser verksamhetsprocessen ut i Golfsverige
 10. Svenska Golfförbundets bolag
 11. Svenska Golfförbundet (SGF) driver en hel del av verksamheten i bolagsform. Svenska Golfförbundet är moderorganisation och därunder organiseras fyra dotterbolag.

  SGF Affärsutveckling AB driver Svenska Golfförbundets affärsverksamhet där vi samlar partners och kommersiella projekt.

  SGF Golfsystem AB driver Golfens IT-system, i dagligt tal GIT.

  SGF Event AB, 2014 såldes damernas Europatourtävling Helsingborg Open till PR Event Båstad AB. Under 2015 har konsulttjänster sålts till Helsingborg Open. Ingen verksamhet har funnits i bolaget 2016.

  SGT AB, SGF äger bolaget till 50 procent tillsammans med Svenska PGA, 50 procent. SGT AB driver de svenska golftourerna.

Verksamhetsinriktning och rambudget

Verksamhetsrevision