Plugga golf efter gymnasiet

Det finns ett antal eftergymnasiala utbildningar du kan gå om du är intresserad av att kombinera studier och en golfsatsning.

Scandinavian College of Sport - Halmstad

Utövar du golf på elitnivå eller har du en ambition att kunna göra det? Vill du satsa på din golf men samtidigt förbereda dig för livet efter idrottskarriären? På HH/Scandinavian College of Sport (SCoS) kan du gå en utbildning som förbereder dig för en elitidrottskarriär men även för livet efter.

Högskolan i Halmstad och SCoS samarbetar för att göra det bästa för studenten/idrottaren och har arbetat fram ett unikt akademiskt program som förbereder idrottaren för ett professionellt idrottsliv men också ger studenten/idrottaren en akademisk utbildning som skapar en trygghet för livet efter elitidrottskarriären. Golfarna samläser med de övriga idrottarna på idrottsprogrammet vilket leder till givande diskussioner och en unik idrottsmiljö.

Ett begränsat antal golfstudenter antas årligen och förutom traditionella akademiska krav ställs även krav på golffärdigheter.

Det spelar ingen roll om du är proffs eller amatör. Ett flexibelt studieupplägg medför att det ska vara fullt möjligt att bedriva en professionell satsning på golf utan att studierna ska bli lidande. Mycket av golf träningen/utbildningen sker i grupp under ledning av Fredrik Wetterstrand och Rikard Fors och den fysiska träningen av James Parker.

Läs mer om Scandinavian College of Sports hemsida

Sport Campus Sweden - Stockholm

Antagningen av golfspelare till Sport Campus Sweden (SCS) görs enligt följande: Stockholms Golfförbund, Claes Lundblad och Svenska Golfförbundet, Petra Lindström ansvarar för uttagningen av golfare bland ansökningarna som kommer in. Willy Berggren, SCS kallar till möte med SCS:s uttagningsgrupp (idrottsliga råd) när golfare ansöker. 

Kriterierna för Sport Campus Sweden

  1. Du måste komma in på något av dina val till högskolan. Du kan öka dina möjligheter till att få en studieplats genom att söka flera olika program och kurser.
    Till högskolan söker du senast den 15 april och 15 oktober varje år.

  2. Den idrottsliga delen av ansökan baseras på dina meriter. Vårt idrottsliga råd behandlar din skriftliga ansökan. Våra krav är:
    - Du ska ligga på landslagsnivå inom golf och eller ta medalj i SM.
    - Du ska ha långsiktiga ambitioner att nå internationell nivå inom golfen.
    - Du ska bedömas som mycket utvecklingsbar av idrottsrådet.

Golfare som söker ska tävla på hög nationell elitnivå, dvs Nordea Tour alternativt Skandia Tour elit eller motsvarande, eller högre internationell nivå för att vara aktuella. Vid uttagningen konkurrerar alla atleter som söker med varandra.

Ansvarig kontaktperson: Claes Lundblad, Stockholms Golfförbund
E-post: clarre_lundblad@hotmail.com
Mobil: 0708-56 66 70                           

Läs mer om Sport Campus Sweden

Gymnastik- och idrottshögskolan - Stockholm

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är Sveriges enda fristående fackhögskola för idrott och sedan 1813 Sveriges främsta kunskapscentrum för studier av människan i rörelse.

På GIH kan du, beroende på vald inriktning, fördjupa dig i studier kring idrott som prestation (tränarprogrammet), idrott som hälsa och livsstil (hälsoprogrammet), idrott som kultur och lärande (lärarprogrammet). 

Läs mer om GIH

Linnéuniversitetet - Växjö

Coaching and Sport Management på Linnéuniversitetet är ett av många bra alternativ som finns idag. Programmet tar utgångspunkt i idrott och från detta vrids och vänds på perspektiven, psykologiskt, pedagogiskt, ekonomiskt, historiskt, sociologiskt, fysiologiskt etc. Programmet har en bred samhällsvetenskaplig inriktning som ger många olika arbetsmöjligheter. Studierna ger möjlighet att verka inom idrottsföreningar, specialidrottsförbund, kommuner, evenemangssektorn, hälsosektorn, utbildningsinstanser och forskning.

Läs mer om Linnéuniversitetet

Bosön Idrottsfolkhögskola - Lidingö

Är du intresserad av en yrkesbana inom idrotten eller funderar du på att läsa upp dina gymnasiebetyg? Då finns möjligheterna på Bosön Idrottsfolkhögskola, idrottens egen skola. 

Idrottens Organisationsledarlinje och Idrottens Tränarlinje: 
Eftergymnasiala yrkesutbildningar för dig som siktar på jobb inom idrotten

Idrottslinjen (allmän kurs)
För dig som behöver komplettera dina gymnasiebetyg och samtidigt lära dig mer om idrott, träning och idrottsledarskap. Idrottslinjen erbjuds också med individuellt anpassad studieplan för dig som vill kombinera elitsatsning med studier, Idrottslinjen Elit.

Bosön Idrottsfolkhögskola är en folkhögskola med idrottsinriktning, belägen i en unik idrottsmiljö mitt i Riksidrottsförbundets elitidrottscentrum på Bosön utanför Stockholm. Här utbildas elever från hela landet för en yrkesbana som anställd eller ideell inom svensk idrott. Individens framsteg och personliga utveckling är alltid i fokus och kurser utgår ifrån elevernas behov, förkunskaper och erfarenheter.

Under din tid på Bosön Idrottsfolkhögskola har du möjlighet att knyta värdefulla kontakter inom idrotten. På Bosön samlas dagligen både landslag och föreningar, enskilda idrottare och lag, tränare och andra idrottsledare för att träna och utvecklas i sin idrott. Här genomförs också en mängd idrottskurser på alla nivåer och även seminarier och konferenser om svensk och internationell idrott. 

Har du frågor om utbildningarna, kontakta utbildningskansliet på Bosön Idrottsfolkhögskola. Tel 08-699 66 28 eller info@bosonifhs.se

Läs mer om Bosön

Northumbria University - England

Här hittar du mer information om golfprogrammet vid Northumbria University i England.
Läs mer om Northumbria University's golfprogram