Från 2020 kommer dagens sex stora handicapsystem att bli ett. Här är viktig information för dig som jobbar med handicap på golfklubb.

Min Golf stänger för beräkning 1 mars

Den 1 mars kommer handicapdelen i Min Golf att stängas ned några dagar för att beräkna alla svenska golfares nya världshandicap. Först när beräkningarna är helt klara kommer golfaren att kunna se sin nya exakta handicap i Min Golf.

Under tiden beräkningarna sker går det heller inte att registrera ronder eller se handicaphistoriken. 

Golfaren kommer att mötas av ett meddelande om detta på Min Golf, men det är även bra för dig på klubb att känna till om det kommer frågor. 

Registrera ronder i efterhand

Golfronder som spelas från och med 1 mars kan registeras så snart systemet öppnar igen och kommer då att räknas som världshandicapronder.

Däremot måste alla golfronder som spelats före övergången registreras senast 29 februari. Detta för att de ska räknas med i övergången från EGA handicapsystem till världshandicapsystemet. Efter 1 mars går det inte att registrera några ronder spelade fram till och med 29 februari.

För mer fakta om världshandicapsystemet, se informationssidan för spelare

Logotyp för världshandicapsystemet World Handicap System

Golfklubben har en nyckelroll för att övergången till världshandicapsystemet den 1 mars 2020 ska bli lyckad. Klubben behöver informera och kunna svara på frågor från medlemmarna – särskilt i samband med själva skiftet.

Därför är det viktigt att minst en person på klubben är utbildad i hur systemet fungerar och kan förmedla kunskapen vidare. Här hittar du information om vad klubbens roll är, utbildningar att gå och material att använda. 

Utbildnings- och kommunikationspaket

Kvinna fyller i ett scorekort. Vid sidan syns texten Nytt handicapsystem från 1 mars 2020.

Som stöd för att informera klubbens medlemmar finns material och mallar som är fritt att använda och anpassa utifrån er golfklubb.

I dagsläget finns följande tillgängligt för nedladdning:

Klubbutbildning (PowerPoint)
Medlemsinformation (PowerPoint)
Malltext till hemsida (Word)
Malltext till medlemsbrev (Word)
Affisch i A4-format för utskrift och tryck (PDF)
Kampanjbilder i olika format (JPG)

Tryckt version av affischen delas också ut under Verksamhetsseminarierna 2020

Ladda ner materialet här >>

Utbildning för klubbar och golfare

SGF erbjuder ett antal möjligheter att lära sig världshandicapsystemet, genom både fysiska och digitala utbildningar. Du som är engagerad på golfklubb är fri att ta del av detta i den form som passar dig.

Onlineutbildning 

Skärmdump från onlineutbildning om världshandicap.

En digital utbildning i världshandicapsystemet som passar både för klubbfunktionärer och intresserade golfspelare (tipsa gärna era medlemmar!).

Utbildningen är indelad i fyra avsnitt – introduktion, baskunskaper, fördjupning och övergången. Gå igenom innehållet i din takt i lugn och ro framför egen dator. 

Utbildningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Du behöver inte logga in.

Till utbildningen

Webinarier

Vi går igenom hur de nya handicapmodulerna ser ut i GIT Online och Min Golf, hur ni på klubben gör för att hantera era medlemmars handicap och svara på deras frågor. Du deltar på distans via egen dator.

Datum och tid:
– Tisdag 10 mars 10.00–11.00
– Torsdag 19 mars 10.00–11.00

Målgrupp:
Handicapansvarig, handicapkommitté, kansli/reception och klubbchef. 

Anmäl dig här >> 

Golf.se

Du är också välkommen att själv läsa samt hänvisa klubbens medlemmar till världshandicapsidan för spelare på golf.se. Där finns fakta om hur systemet fungerar, vad det innebär för golfaren och svar på vanliga frågor.

Innehållet på sidan är också fritt att kopiera textutdrag från, ange då källa med länk.

Utbildningsmaterial för klubben

Birgitta Ljung och Claes Grönberg från SGF:s regelkommitté anordnade en utbildningsturné på sju orter hösten 2019. Totalt deltog närmare 800 personer från drygt 320 golfklubbar – bland annat handicapansvariga, klubbchefer, ordförande och kanslister. 

Deltagarna är väl lämpade att i sin tur hålla utbildningar på klubben, med hjälp av materialet i kommunikations- och utbildningspaketet.

Fyra saker att göra på golfklubben

För att övergången till världshandicapsystemet ska bli så smidig som möjligt för alla spelare i Golfsverige finns fyra viktiga saker ni på klubb behöver tänka på och göra, från årsskiftet fram till införandet 1 mars 2020.

Klubbens ansvar inför övergången:

 • Informera och utbilda era medlemmar. Kommunicera till medlemmarna att det blir nya handicapregler och vad det innebär för dem. Använd gärna materialet i utbildnings- och kommunikationspaketet som stöd.

  Utöver materialet SGF har tagit fram finns material och filmer (på engelska) på den officiella sidan whs.com.

 • Ha en handicapkommitté. Handicapkommittén ska finnas tillgänglig för att svara på frågor och hjälpa era medlemmar, både vid övergången 1 mars och därefter. Den har också fortsatt en viktig roll när det gäller handicaprevisioner, och kan höja eller sänka medlemmars handicap. Läs mer om handicaprevision.

  Tips: Skapa en särskild mejladress till klubbens handicapkommitté dit medlemmar kan skicka frågor. Kommunicera adressen tydligt i klubbens kanaler. 

 • Anslå nya slopetabeller. Vi fortsätter med samma banvärderingssystem (USGA Course Rating), men slopetabellerna för era banor behöver omfatta golfare från plushandicap upp till 54.

  Nya tabeller kommer att distribueras av regionansvarig banvärderare under februari 2020 för er att anslå på anläggningen, på er hemsida och i eventuellt tryckt material. Läs mer här 

 • Öppna banor och verksamhet. Nya världshandicapen går från plushandicap till 54 och det finns ingen spärr för höjning vid 36. Handicapgrupperna försvinner och alla golfspelare kommer att tillhöra en och samma kategori med samma förutsättningar.

  Ni behöver öppna upp tillgången era banor och anpassa verksamheten för att inkludera och välkomna alla.

Svar på vanliga frågor

Nedan är svar på ett antal vanliga frågor som handicapkommittéer och tävlingsledare undrar över inför övergången. Vi fyller på i takt med att fler frågor kommer in.

En mer utförlig frågor & svar om världshandicapen, riktad till golfspelaren hittar du här.

 1. Måste tidigare justeringar på allmän spelstandard göras igen?
 2. Årsrevisioner, manuella eller automatiska, behöver inte göras igen. Dock måste handicapjusteringar med hänsyn till allmän spelstandard bevakas och eventuellt göras igen. Klubbens handicapkommitté ansvarar för detta.

 3. Kan handicapkommittén höja över cap-gränsen?
 4. Ja, om en justering görs på allmän spelstandard finns det ingen gräns, annat än handicapkommitténs kloka bedömning. Ett exempel kan vara en justering av medicinska skäl.

 5. Kan tävlingsledningen kräva ett minimiantal handicapronder?
 6. Ja, tävlingsledningen kan i sina tävlingsvillkor bestämma att spelare måste ha ett minimiantal handicapronder i sin scoredokumentation.

  Det tidigare begreppet ”tävlingshandicap” finns dock inte i världshandicapsystemet.

 7. Hur kan tävlingsledningen kontrollera ett eventuellt krav på minimiantal ronder?
 8. Det syns inte i GIT Tävling utan framgår bara av spelarens scoredokumentation. Vid behov kan tävlingsledningen uppmana spelare att uppvisa sin scoredokumentation som ligger på handicapsidan i Min Golf under fliken Ronder.

Vid frågor, vänligen kontakta

Porträttbild på Claes.